Nr. 8-10 15.01.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova34. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unei comisii permanente a Parlamentului (nr. 313-XVI, 27 decembrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova41. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal și a specialistului în domeniul vămuirii (nr. 1290, 9 decembrie 2005). 42. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier (nr. 1452, 24 decembrie 2007). 43. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 (nr. 1471, 24 decembrie 2007).44. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (nr. 1480, 26 decembrie 2007).45. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1508, 28 decembrie 2007).46. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 1509, 28 decembrie 2007).47. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1512, 29 decembrie 2007).48. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 31 ianuarie 2005 (nr. 1513, 29 decembrie 2007).49. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii solului (nr. 1515, 29 decembrie 2007).50. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (nr. 1517, 29 decembrie 2007). 51. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Lista organismelor internaționale și regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru și datoriile din bugetul de stat pe anul 2007, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 17 din 4 ianuarie 2007 (nr. 1518, 29 decembrie 2007). 52. Hotărîre cu privire la implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în anul 2007 (nr. 1519, 29 decembrie 2007).53. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1526, 29 decembrie 2007).54. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaților întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat și a celor monopoliste din sectorul electroenergetic (nr. 1527, 29 decembrie 2007).55. Hotărîre despre aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică (nr. 1528, 29 decembrie 2007). 56. Hotărîre cu privire la instituirea grupurilor de lucru pentru asigurarea exercitării, în perioada 2008-2009, a președinției Republicii Moldova la Inițiativa Central Europeană (ICE), Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) și la Grupul Multinațional Consultativ (MAG) al Centrului pentru Cooperarea în Domeniul Securității (RACVIAC) (nr. 1529, 29 decembrie 2007).57. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1, 9 ianuarie 2008).58. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2, 9 ianuarie 2008). 59. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 3, 9 ianuarie 2008).60. Dispoziție (nr. 126-d, 29 decembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 10. Ordin privind modificarea Listei agenților economici contribuabili mari (nr. 01, 10 ianuarie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare11. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Moara Peresecina (nr. 63/2, 25 decembrie 2007).12. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 63/4, 25 decembrie 2007).13. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 42/3 din 28.12.2004 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea funcționarilor publici ai Direcției Executive a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 63/8, 25 decembrie 2007).14. Hotărîre cu privire la aprobarea încheierii contractului între fondator și administratorul Оntreprinderii de Stat ziarul Capital Market (nr. 63/9, 25 decembrie 2007).15. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 64/1, 28 decembrie 2007).16. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Carat (nr. 64/2, 28 decembrie 2007).17. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Drum Bun (nr. 64/3, 28 decembrie 2007).18. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase a licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare de depozitare, deținută de Societatea pe acțiuni Registru-Corect (nr. 64/4, 28 decembrie 2007).19. Ordonanță cu privire la blocarea acțiunilor la contul personal al S.A. Nistru-Olănești (nr. 63/7-O, 25 decembrie 2007).

PARTEA IV

Avize ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte