Nr. 11-12 18.01.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova35. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Principatului Liechtenstein privind asistența umanitară și cooperarea tehnică (nr. 1467-IV, 15 ianuarie 2008).36. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Principatului Liechtenstein privind asistența umanitară și cooperarea tehnică (nr. 312-XVI, 27 decembrie 2007).37. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 1468-IV, 15 ianuarie 2008).38. Decret privind numirea domnului Victor STEPANIUC în funcția de viceprim-ministru (nr. 1470-IV, 16 ianuarie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova61. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la reglementarea accesului în sediile ministerelor și altor autorități administrative centrale (nr. 1514, 29 decembrie 2007).62. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat registrul procedurilor de executare (nr. 1520, 29 decembrie 2007).63. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a activităților de păstrare a identității național-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldovenești) (nr. 1521, 29 decembrie 2007).64. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea măsurilor minime pentru controlul și supravegherea anumitor boli la pești (nr. 1522, 29 decembrie 2007).65. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Fructe și legume uscate (deshidratate) (nr. 1523, 29 decembrie 2007).66. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova (nr. 1524, 29 decembrie 2007).67. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare și control al unor boli la animale (nr. 1530, 29 decembrie 2007).68. Hotărîre privind aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul de stat de evidență a producției marcate (nr. 1531, 29 decembrie 2007).69. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 4, 11 ianuarie 2008).70. Hotărîre cu privire la dizolvarea Serviciului Național Locuință (nr. 6, 16 ianuarie 2008)71. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 (nr. 7, 16 ianuarie 2008) .72. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Veaceslav DERMENJI (nr. 8, 16 ianuarie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova20. Hotărîre (nr. 2206-Ec, 29 decembrie 2007).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova21. Decizie despre Regulamentul privind gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor (nr. 125, 4 decembrie 2007).Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 22. Ordin despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în ordinul directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 185-A din 09.11.2005 Privind prelungirea termenului de valabilitate al polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 03-A, 15 ianuarie 2008).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte