Nr. 13-19 19.01.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova39. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 1473-IV, 16 ianuarie 2008).40. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 291-XVI, 21 decembrie 2007).41. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1474-IV, 17 ianuarie 2008).42. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 303-XVI, 27 decembrie 2007).43. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (nr. 309-XVI, 27 decembrie 2007).44. Decret privind conferirea gradului de calificare (nr. 1475-IV, 17 ianuarie 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova73. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se oprează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1532, 29 decembrie 2007).74. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 10, 17 ianuarie 2008).75. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 (nr. 14, 18 ianuarie 2008).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 23. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 275, 18 ianuarie 2008).24. Hotărîre privind tarifele la producția energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 276, 18 ianuarie 2008).25. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 277, 18 ianuarie 2008).