Nr. 14-15 22.01.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova45. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1471-IV, 16 ianuarie 2008).46. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 257-XVI, 29 noiembrie 2007). 47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1472-IV, 16 ianuarie 2008).48. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 258-XVI, 29 noiembrie 2007).49. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1469-IV, 15 ianuarie 2008). 50. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 305-XVI, 27 decembrie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova76. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei Naționale în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2008-2012 (nr. 5, 14 ianuarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței26. Hotărîre (nr. DCC-60, 27 decembrie 2007).Acte ale Biroului Național de Statistică 27. Indicii prețurilor de consum al populației.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte