Nr. 18-20 29.01.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova56. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (nr. 1477-IV, 18 ianuarie 2008). 57. Lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (nr. 295-XVI, 21 decembrie 2007).58. Hotărîre de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 310-XVI, 27 decembrie 2007). 59. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 1480-IV, 23 ianuarie 2008). 60. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1481-IV, 23 ianuarie 2008). 61. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUȚA, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1482-IV, 23 ianuarie 2008).62. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUȚA, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1483-IV, 23 ianuarie 2008).63. Decret privind numirea domnului Ion URSU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 1484-IV, 24 ianuarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova97. Hotărîre privind desfășurarea reformei cadrului de reglementare de stat a activității de întreprinzător (nr. 1263, 19 noiembrie 2007). 98. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 30, 21 ianuarie 2008).99. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de aderare a Republicii Kazahstan la organizația Mondială a Comerțului (nr. 33, 21 ianuarie 2008).100. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul migrației de muncă între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Serviciul Federal Migrațiune al Federației Ruse (nr. 34, 21 ianuarie 2008).101. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 35, 21 ianuarie 2008).102. Hotărîre privind participarea Moldovei la expozițiile internaționale în anul 2008 (nr. 36, 21 ianuarie 2008).103. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 37, 21 ianuarie 2008).104. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 38, 21 ianuarie 2008).105. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la reglementarea soldului achitărilor reciproce rezultat în urma relațiilor economico-comerciale dintre Republica Kazahstan și Republica Moldova pe perioada anilor 1992-1993 (pînă și după trecerea la conturile corespondente) (nr. 39, 22 ianuarie 2008).106. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1436 din 20 decembrie 2007 (nr. 40, 23 ianuarie 2008). 107. Dispoziție (nr. 2-d, 23 ianuarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Agenției Apele Moldovei 42. Ordin cu privire la tariful de realizare a apei potabile la ОIS Acva-Nord (nr. 6, 23 ianuarie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 43. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul acestor degrevări, statele de personal al aparatelor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi pentru efectuarea alegerilor noi din 2 martie 2008 (nr. 1454, 15 ianuarie 2008). 44. Hotărîre cu privire la delegarea dlui Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale la Sankt-Petersburg, Federația Rusă (nr. 1470, 18 ianuarie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte