Nr. 30-31 12.02.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

91 Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 53-IV din 17 mai 2005

92 Decret privind numirea domnului Tudor VASILICA în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele de politică externă și integrare europeană

93 Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Rita ȚVIC

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

158. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

159. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017

160. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Justiției în anul 2007

161. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Consiliul Miniștrilor al Bosniei și Herțegovina și Guvernele altor state participante la SEECP, Misiunea Națiunilor Unite Interimară de Administrare în Kosovo în numele Kosovo în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite 1244 privind aranjamentele țării gazdă pentru Secretariatul Consiliului Regional de Cooperare, semnat la Plovdiv la 14 septembrie 2007

162. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea la cea de-a 72-a Sesiune Plenară a Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale (26-29 februarie 2008, Geneva)

163. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale și a Regulamentului Comisiei paritare pentru descentralizare administrativă

164. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru anul 2008 privind protejarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare

165. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

166. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005

167. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la instituțiile europene (Bruxelles, 14 ianuarie 2008)

168. Hotărîre privind conferirea titlului Cel mai bun contribuabil al anului 2007

169. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calității pentru anul 2007

170. Hotărîre privind crearea rețelei de farmacii raionale

171. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare

172. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

173. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

74. Hotărîre cu privire la Recomandările privind aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară