Nr. 32-33 15.02.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova94. Hotărîre cu privire la demisia unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 1-XVI, 7 februarie 2008). 95. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Zoia VARGHINA (nr. 1507-IV, 11 februarie 2008). 96. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Tatiana GHINGULEAC (nr. 1508-IV, 11 februarie 2008).97. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion CIUMAC și doamnei Maria COTRUȚA (nr. 1509-IV, 11 februarie 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 174. Hotărîre cu privire la aprobarea unor regulamente (nr. 77, 30 ianuarie 2008). 175. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice Jucării. Cerințe de securitate (nr. 83, 31 ianuarie 2008). 176. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor (nr. 95, 4 februarie 2008). 177. Hotărîre cu privire la instituirea Registrului de stat al formularelor medicale de strictă evidență (nr. 101, 5 februarie 2008). 178. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la declararea anului 2008 Anul Ion Druță (nr. 110, 8 februarie 2008). 179. Hotărîre cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 128, 8 februarie 2008). 180. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru anul 2008 referitor la perfecționarea profesională a personalului din administrația publică în Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 133, 11 februarie 2008). 181. Hotărîre cu privire la atribuțiile prim-viceprim-ministrului și ale viceprim-miniștrilor (nr. 139, 11 februarie 2008). 182. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion PERJU (nr. 143, 13 februarie 2008).183. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihai VIERU (nr. 144, 13 februarie 2008).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționle a Moldovei Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova și ale Ministerului Dezvoltării Informaționale a Republicii Moldova 75. Decizie cu privire la Planul național de repartizare a frecvențelor radioelectrice terestre (nr. 1, 18 ianuarie 2008). Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova 76. Ordin cu privire la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind exploatarea pasajelor de nivel la calea ferată (nr. 23, 1 februarie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare77. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii nr. 56/4 din 15.11.2007 cu privire la Consiliul de experți pe lîngă Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 5/1, 31 ianuarie 2008). 78. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare (nr. 6/2, 7 februarie 2008). 79. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agrotrans (nr. 6/4, 7 februarie 2008). 80. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic încrucișat la Agenția Națională ARCA și membrii săi (nr. 5/4-O, 31 ianuarie 2008).81. Ordonanță cu privire la blocarea contului personal al posesorului pachetului de acțiuni în registrul acționarilor Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 5/5-O, 31 ianuarie 2008).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte