Nr. 34-36 19.02.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova98. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vasile BABUC (nr. 1510-IV, 13 februarie 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 3. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor controlului legalității acordării creditelor preferențiale unor categorii de populație (nr. 83, 18 decembrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 184. Hotărîre cu privire la asigurarea cu echipament a militarilor Forțelor Armate pe timp de pace (nr. 104, 6 februarie 2008). 185. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 111, 8 februarie 2008). 186. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 112, 8 februarie 2008). 187. Hotărîre cu privire la transmiterea Оntreprinderii de Stat La Periferie (nr. 114, 8 februarie 2008). 188. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente Cu privire la Programul de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2008-2010, semnată la Dușanbe la 5 octombrie 2007 (nr. 115, 8 februarie 2008). 189. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 116, 8 februarie 2008). 190. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor COLENOV, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 117, 8 februarie 2008). 191. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind cooperarea economică, comercială și tehnică (nr. 118, 8 februarie 2008). 192. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere în domeniul sănătății și științelor medicale între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale al Georgiei (nr. 119, 8 februarie 2008). 193. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernele Republicii Albania, Bosniei și Herțegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Fostei Republici Iugoslave Macedonia, Republicii Muntenegru, României și Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est Europene, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007 (nr. 120, 8 februarie 2008). 194. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 14 septembrie 2007 (nr. 121, 8 februarie 2008). 195. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale (nr. 122, 8 februarie 2008). 196. Hotărîre cu privire la unele măsuri de ameliorare a situației în domeniul pregătirii candidaților la conducători de autovehicule (nr. 123, 8 februarie 2008). 197. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 124, 8 februarie 2008). 198. Hotărîre privind punerea în aplicare a pașapoartelor și a altor documente de călătorie care conțin date biometrice suplimentare (nr. 125, 8 februarie 2008). 199. Hotărîre cu privire la stabilirea ținutei vestimentare pentru grefierii din instanțele judecătorești (nr. 126, 8 februarie 2008). 200. Hotărîre cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 127, 8 februarie 2008). 201. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 129, 8 februarie 2008). 202. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 130, 8 februarie 2008). 203. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 131, 8 februarie 2008). 204. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 132, 8 februarie 2008). 205. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (nr. 134, 11 februarie 2008). 206. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1404 din 30 decembrie 2005 (nr. 135, 11 februarie 2008). 207. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 136, 11 februarie 2008). 208. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind eșalonarea plăților impozitului funciar și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anii 2007 și 2008 (nr. 137, 11 februarie 2008). 209. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 138, 11 februarie 2008). 210. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 141, 13 februarie 2008).211. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 533 din 6 iunie 2005 (nr. 142, 13 februarie 2008).212. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind vînzarea acțiunilor proprietate publică la Bursa de Valori (nr. 145, 13 februarie 2008). 213. Hotărîre privind dizolvarea Оntreprinderii de Stat "Agenția Moldovei Trafic Auto Internațional" (nr. 153, 14 februarie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționle a Moldovei Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 82. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic efectuat la Compania de asigurare DELTA S.R.L. (nr. 5/2, 31 ianuarie 2008). 83. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni de tip închis Real Econ Organizația de administrare a investițiilor Managerul fondului (nr. 5/3, 31 ianuarie 2008). 84. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/1, 7 februarie 2008). 85. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 6/5, 7 februarie 2008). 86. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de către Registratorul independent Grupa Financiară S.R.L. (nr. 6/3-O, 7 februarie 2008).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte