Nr. 40-41 26.02.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova113. Decret pentru promulgarea Legii regnului vegetal (nr. 1518-IV, 18 februarie 2008). 114. Legea regnului vegetal (nr. 239-XVI, 8 noiembrie 2007). 115. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Pavel CEBOTARI (nr. 1519-IV, 19 februarie 2008). 116. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Petru PORCESCU (nr. 1520-IV, 19 februarie 2008). 117. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Anatoli ȘEPELENCO și Mihail PROSVIRIN (nr. 1521-IV, 20 februarie 2008). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 5. Hotărîre cu privire la validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 5, 20 februarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova229. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2008 (nr. 147, 14 februarie 2008). 230. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției pentru administrarea zonelor turistice naționale (nr. 152, 14 februarie 2008).231. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor ȚVIRCUN, ministru al educației și tineretului (nr. 157, 15 februarie 2008).232. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia (nr. 158, 15 februarie 2008).233. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 160, 15 februarie 2008).234. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 163, 15 februarie 2008).235. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Protocolului la Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC) între Comunitățile Europene și statele-membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la APC, semnat la Bruxelles la 17 aprilie 2007 (nr. 164, 15 februarie 2008).236. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 1529 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 165, 15 februarie 2008).237. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 166, 15 februarie 2008). 238. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaților întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale (nr. 169, 16 februarie 2008).239. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru exercitarea președinției Republicii Moldova la Inițiativa Central-Europeană (ICE), Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) și la Grupul Multinațional Consultativ (MAG) al Centrului pentru Cooperarea în Domeniul Securității (RACVIAC) în perioada 2008-2009 (nr. 170, 16 februarie 2008). 240. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 14 ianuarie 1994 (nr. 171, 16 februarie 2008). 241. Hotărîre privind crearea rețelei de magazine duty-free în punctele de trecere auto a frontierei de stat (nr. 172, 18 februarie 2008). 242. Hotărîre privind realizarea Programului Național de renovare și descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1059 din 29 august 2003 (nr. 174, 18 februarie 2008).243. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 177, 18 februarie 2008). 244. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare și evidență a Listei operatorilor economici calificați (nr. 178, 18 februarie 2008).245. Hotărîre cu privire la transmiterea unor clădiri (nr. 181, 19 februarie 2008). 246. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la privatizarea unor terenuri și la unele măsuri de asigurare cu spațiu locativ a militarilor din Armata Națională (nr. 182, 19 februarie 2008). 247. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 183, 19 februarie 2008). 248. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 184, 20 februarie 2008).249. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 185, 20 februarie 2008). 250. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 188, 20 februarie 2008). 251. Dispoziție (nr. 12-d, 21 februarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova 98. Ordin referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea și eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerț preferențiale cu Uniunea Europeană (ATP) și statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferințe (GSP) Acte ale Biroului Național de Statistică 99. Indicii prețurilor de consum al populației. Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare100. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Grătiești-Service (nr. 7/5-O, 14 februarie 2008).101. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic la Compania Fiduciară A Feroviarilor S.A. (nr. 7/6-O, 14 februarie 2008).Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 102. Hotărîre privind modificarea și completarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 207 din 15.08.2007 cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării/scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate (nr. 24, 16 februarie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte