Nr. 230-231 26.07.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

485. Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 (nr. 2215-VII, 25 iulie 2016)

486. Legea bugetului de stat pe anul 2016 (nr. 154, 1 iulie 2016)

487. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (nr. 2214-VII, 25 iulie 2016)

488. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (nr. 156, 1 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

972. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 (nr. 811, 30 iunie 2016)