Nr. 42-44 29.02.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova118. Decret pentru promulgarea Legii privind partidele politice (nr. 1526-IV, 25 februarie 2008). 119. Lege privind partidele politice (nr. 294-XVI, 21 decembrie 2007). 120. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1523-IV, 25 februarie 2008)121. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2-XVI, 7 februarie 2008). 122. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 216 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 1524-IV, 25 februarie 2008). 123. Lege pentru completarea articolului 216 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 3-XVI, 7 februarie 2008). 124. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului adițional (nr. 1525-IV, 25 februarie 2008). 125. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului adițional (nr. 10-XVI, 14 februarie 2008). 126. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități de transport (nr. 1527-IV, 26 februarie 2008). 127. Lege privind importul unei unități de transport (nr. 33-XVI, 22 februarie 2008). 128. Hotărîre pentru aprobarea Declarației cu privire la proclamarea unilaterală a independenței Kosovului (nr. 22-XVI, 22 februarie 2008). 129. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Mircea SURDU (nr. 1522-IV, 21 februarie 2008). 130. Decret privind revocarea domnuluiu Constantin MIHAILESCU din funcția de ministru al ecologiei și resurselor naturale (nr. 1528-IV, 26 februarie 2008). 131. Decret privind numirea doamnei Violeta IVANOV în funcția de ministru al ecologiei și resurselor naturale (nr. 1529-IV, 26 februarie 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 252. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea doctoratului și postdoctoratului (nr. 173, 18 februarie 2008). 253. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare militarilor, ofițerilor de informații și securitate, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați prin contract din organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice, conform totalurilor activității unității în care sînt angajați (nr. 186, 20 februarie 2008). 254. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere (nr. 187, 20 februarie 2008). 255. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indexare, în funcție de nivelul inflației, a tranșelor plății pentru bunul privatizat (nr. 189, 21 februarie 2008). 256. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 190, 25 februarie 2008).257. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (nr. 191, 25 februarie 2008). 258. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 192, 25 februarie 2008).259. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 193, 25 februarie 2008).260. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 194, 25 februarie 2008).261. Hotărîre cu privire la completarea punctului 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 2 noiembrie 2004 (nr. 195, 25 februarie 2008).262. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la taxele consulare (nr. 196, 25 februarie 2008).263. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 20 iunie 2000 (nr. 198, 25 februarie 2008). 264. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 199, 25 februarie 2008). 265. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 200, 25 februarie 2008). 266. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 201, 25 februarie 2008).267. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 202, 25 februarie 2008). 268. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 205, 25 februarie 2008).269. Hotărîre cu privire la fondarea unei întreprinderi mixte (societăți pe acțiuni) (nr. 206, 25 februarie 2008). 270. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 209, 26 februarie 2008).271. Hotărîre privind activitatea Agenției Relații Funciare și Cadastru în anul 2007 (nr. 215, 26 februarie 2008). 272. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Violeta IVANOV (nr. 217, 27 februarie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționle a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 103. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 118, 29 decembrie 2007). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 104. Hotărîre privind modificarea Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate (nr. 280, 21 februarie 2008). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 105. Ordin privind unele modificări ce se operează în Ordinul IFPS nr. 21 din 2 februarie 2006 și în Anexa la Ordinul IFPS nr. 79 din 28 aprilie 2006 (nr. 69, 13 februarie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale106. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1527, 19 februarie 2008).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte