Nr. 45-46 04.03.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova132. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Veaceslav NOVICENCO și Victor SOFRONOV (nr. 1530-IV, 26 februarie 2008). 133. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1532-IV, 28 februarie 2008). 134. Decret privind numirea domnului Leonid CHIRICĂ în funcția de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 1533-IV, 28 februarie 2008). 135. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1534-IV, 28 februarie 2008). 136. Decret privind numirea domnului Tudor LEAHU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Rezina (nr. 1535-IV, 28 februarie 2008). 137. Decret privind numirea domnului Ghenadie COMERZAN în funcția de judecător la Judecătoria Briceni (nr. 1536-IV, 28 februarie 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 4. Hotărîre privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Turcia, Republica Populară Chineză, Republica Letonia, Statul Israel, Statele Unite ale Americii și la Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite pe perioada anilor 2004-2007 (9 luni) (nr. 84, 19 decembrie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova273. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Constantin MIHAILESCU, ministru al ecologiei și resurselor naturale (nr. 197, 25 februarie 2008).274. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2004 (nr. 203, 25 februarie 2008).275. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale în anul 2007 (nr. 204, 25 februarie 2008).276. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice (nr. 207, 26 februarie 2008).277. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 (nr. 208, 26 februarie 2008).278. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 210, 26 februarie 2008).279. Hotărîre cu privire la implementarea Programului Național Satul Moldovenesc (2005-2015) în perioada 2005-2007 (nr. 211, 26 februarie 2008).280. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 5 martie 2001 (nr. 213, 26 februarie 2008).281. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 214, 26 februarie 2008).282. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Alexei TULBURE din funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (New York) (nr. 222, 29 februarie 2008). 283. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului exportului temporar al vagoanelor (nr. 223, 29 februarie 2008).284. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 10 al Hotărîrii Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 (nr. 229, 29 februarie 2008)285. Dispoziție (nr. 11-d, 15 februarie 2008).286. Dispoziție (nr. 14-d, 25 februarie 2008).287. Dispoziție (nr. 15-d, 25 februarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 107. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare și raportare a bugetelor pe programe (nr. 19, 16 februarie 2008). Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova, ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova și ale Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova108. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de efectuare a verificărilor specifice ale trenurilor la frontieră în vederea contracarării traficului ilicit de stupefiante. Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile 109. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-TA Telecomunicații aeronautice (nr. 18/GEN, 25 februarie 2008).Acte ale Baroului de Avocați din Republica Moldova 110. Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat, anul 2008

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte