Nr. 47-48 07.03.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova138. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la tutun și la articolele din tutun (nr. 1531-IV, 28 februarie 2008). 139. Lege cu privire la tutun și la articolele din tutun (nr. 278-XVI, 14 decembrie 2007). 140. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 1540-IV, 3 martie 2008). 141. Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 9-XVI, 14 februarie 2008). 142. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1538-IV, 29 februarie 2008). 143. Lege privind modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 14-XVI, 15 februarie 2008). 144. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1541-IV, 3 martie 2008). 145. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 27-XVI, 22 februarie 2008). 146. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (nr. 11-XVI, 14 februarie 2008).147. Hotărîre cu privire la respingerea proiectului de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 21-XVI, 21 februarie 2008).148. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului și a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 32-XVI, 22 februarie 2008). 149. Decret privind constituirea Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a Planului de acțiuni pentru realizarea ei (nr. 1537-IV, 28 februarie 2008).150. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Elena TANAS și domnului Serghei TONU (nr. 1539-IV, 1 martie 2008). 151. Decret privind rechemarea domnului Alexei TULBURE din funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 1542-IV, 4 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova288. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare destinate pentru stimularea creării stațiunilor tehnologice de mașini (nr. 212, 26 februarie 2008).289. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 220, 28 februarie 2008).290. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 221, 28 februarie 2008).291. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 224, 29 februarie 2008). 292. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi (nr. 225, 29 februarie 2008). 293. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate din 11 august 1994 (nr. 228, 29 februarie 2008). 294. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea creșterii morbidității prin diabet zaharat (nr. 230, 29 februarie 2008). 295. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la distribuirea semnalelor purtătoare de programe transmise prin satelit, adoptată la Bruxelles la 21 mai 1974 (nr. 231, 29 februarie 2008). 296. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, întocmit prin schimb de scrisori, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea grantului pentru promovarea eforturilor privind ajustările structurale economice, tranșa IV (nr. 232, 29 februarie 2008). 297. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Grant, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei referitor la extinderea Proiectului de Asistență Tehnică pentru Fermierii Neprivilegiați (2KR) și acordarea deplinelor puteri dlui Anatolie GORODENCO, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 233, 29 februarie 2008). 298. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane (nr. 234, 29 februarie 2008).299. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 235, 29 februarie 2008). 300. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor financiar (nr. 236, 29 februarie 2008). 301. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 237, 29 februarie 2008). 302. Hotărîre privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 238, 29 februarie 2008). 303. Hotărîre cu privire la reorganizarea unei întreprinderi (nr. 241, 3 martie 2008). 304. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 243, 4 martie 2008). 305. Hotărîre cu privire la crearea Societății pe Acțiuni Centrul Teatral Luceafărul (nr. 244, 4 martie 2008).306. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summit-ul neformal al șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (Moscova, 21-22 februarie 2008) (nr. 247, 4 martie 2008).307. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 722 din 26 iunie 2006 (nr. 248, 4 martie 2008).308. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de import al unor mărfuri destinate procesării industriale (nr. 251, 4 martie 2008). 309. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Federală Germania pentru participarea la Conferința internațională pentru securitate (Mьnchen, 9 februarie 2008) (nr. 252, 4 martie 2008). 310. Dispoziție (nr. 17-d, 29 februarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova111. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a controlului activității notariale (nr. 52, 5 februarie 2008).112. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Boldescu Ticu, cu teritoriul de activitate în r-nul Soroca (nr. 69, 16 februarie 2008).113. Ordin cu privire la încetarea activității notarului de stat Nichiforova Elena, cu teritoriul de activitate în r-nul Basarabeasca (nr. 90, 27 februarie 2008).114. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Lăpușneanu Tamara, cu teritoriul de activitate în r-nul Dubăsari (nr. 91, 27 februarie 2008).115. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Șișianu Maria, cu teritoriul de activitate în r-nul Leova (nr. 92, 27 februarie 2008).116. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 6 din 16 ianuarie 2008 (nr. 93, 27 februarie 2008).Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova 117. Ordin cu privire la procedura de eliberare a atestatelor de calificare a specialiștilor în domeniul vămuirii.Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare118. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/2, 28 februarie 2008).119. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic la companiile fiduciare Europa-Trust S.R.L. și Econ-Renaștere S.R.L. (8/3-O, 28 februarie 2008).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 120. Decizie despre Regulamentul cu privire la procedura de organizare a concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al instituției publice a audiovizualului (nr. 10, 12 februarie 2008).121. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către întreprinderile Megan-TV SA, AMT SRL (nr. 11, 12 februarie 2008).122. Decizie cu privire la executarea deciziilor CCA de către posturile de radio Unda Nistreană, Veritas FM (nr. 12, 12 februarie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte