Nr. 49-50 11.03.2008

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova311. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Gemuri, jeleuri, dulcețuri, piureuri și alte produse similare (nr. 216, 27 februarie 2008).312. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind Concepția unei politici de transport comune a statelor-membre ale C.S.I. pe perioada pînă în anul 2010, semnată la Astana la 15 septembrie 2004 (nr. 227, 29 februarie 2008).313. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 240, 3 martie 2008).314. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (nr. 245, 4 martie 2008). 315. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Federația Rusă (Moscova, 21-22 ianuarie 2008) (nr. 246, 4 martie 2008). 316. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la securitatea hemotransfuzională (nr. 249, 4 martie 2008). 317. Hotărîre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 (nr. 250, 4 martie 2008). 318. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 (nr. 253, 4 martie 2008). 319. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 258, 5 martie 2008). 320. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 259, 5 martie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova123. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea alimentației deținuților în penitenciare (nr. 512, 26 decembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 124. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului de desene cu tema Și tu ai dreptul la vot (nr. 1534, 26 februarie 2008). 125. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului de eseuri cu tema Votul tău contează, decide-ți singur destinul (nr. 1535, 26 februarie 2008). 126. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului organizatoric pentru desfășurarea concursurilor de desene și de eseuri (nr. 1536, 26 februarie 2008). 127. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1537, 26 februarie 2008). 128. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Misiunii în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1538, 26 februarie 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei129. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului privind ratele de referință CHIBOR și CHIBID (nr. 30, 28 februarie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte