Nr. 55-56 18.03.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 177. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (nr. 1558-IV, 11 martie 2008). 178. Lege cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (nr. 45-XVI, 1 martie 2007). 179. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 1559-IV, 11 martie 2008). 180. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 7-XVI, 14 februarie 2008). 181. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 26 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 1560-IV, 11 martie 2008). 182. Lege pentru completarea articolului 26 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 18-XVI, 15 februarie 2008). 183. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1564-IV, 12 martie 2008). 184. Lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 49-XVI, 7 martie 2008). 185. Hotărîre cu privire la declararea anului 2008 Anul scriitorului Ion DruȚĂ (nr. 40-XVI, 29 februarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova336. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 3 august 2007 (nr. 242, 3 martie 2008). 337. Hotărîre cu privire la unele măsuri de dezvoltare și asigurare tehnico-materială a serviciului ofițeri operativi de sector ai poliției pe anii 2008-2010 (nr. 260, 6 martie 2008). 338. Hotărîre cu privire la realizarea mandatului Republicii Moldova de membru al Consiliului Economic și Social al ONU și al structurilor sale subsidiare (nr. 263, 7 martie 2008). 339. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene (nr. 264, 10 martie 2008). 340. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 266, 10 martie 2008). 341. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, încheiat prin schimb de note, cu referire la unele aspecte tehnice privind implementarea Acordului de cooperare în domeniul economic și tehnic între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la 24 iulie 2002, și acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 267, 10 martie 2008). 342. Hotărîre cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 853 din 14 septembrie 1999 (nr. 268, 10 martie 2008). 343. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 270, 10 martie 2008).344. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Fondul Social al Republicii Kîrgîze (nr. 271, 10 martie 2008). 345. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind complexul acțiunilor de urgență medie pentru promovarea pe piața internă a Comunității Statelor Independente și piețele țărilor terțe a producției competitive, produsă de producătorii naționali pentru perioada de pînă în 2010, semnată la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 272, 10 martie 2008). 346. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 273, 10 martie 2008). 347. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cu privire la proprietatea unităților administrativ-teritoriale (nr. 274, 10 martie 2008). 348. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 275, 10 martie 2008). 349. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 276, 10 martie 2008). 350. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 277, 10 martie 2008). 351. Hotărîre cu privire la stabilirea riscurilor și obiectelor supuse asigurării subvenționate în agricultură în anul 2008 (nr. 278, 10 martie 2008). 352. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 279, 10 martie 2008). 353. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la republicarea periodică a actelor normative (nr. 280, 10 martie 2008). 354. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 281, 11 martie 2008). 355. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ipotecă (nr. 283, 11 martie 2008). 356. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 284, 11 martie 2008). 357. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 285, 11 martie 2008). 358. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Federația Rusă (Moscova, 20 februarie 2008) (nr. 286, 11 martie 2008). 359. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice (nr. 288, 11 martie 2008). 360. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 289, 12 martie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Biroului Național de Statistică 136. Indicii prețurilor de consum al populației Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 137. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorul Independent Sibila S.A. (nr. 8/1, 28 februarie 2008). 138. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 9/1, 6 martie 2008). 139. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 7/1 din 05.02.2007 Cu privire la înregistrarea ofertei tender competitive de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Drum-96 (nr. 9/2, 6 martie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 140. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor noi ale consilierilor în Consiliul sătesc și primarului satului Buțeni, raionul Hîncești, precum și ale primarului comunei Țareuca, raionul Rezina, desfășurate la 2 martie 2008 (nr. 1551, 5 martie 2008). 141. Hotărîre cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Țareuca, raionul Rezina (nr. 1552, 5 martie 2008). 142. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Chirca, raionul Anenii Noi (nr. 1554, 5 martie 2008). Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii 143. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru promovare în funcția de judecător la curțile de apel, pentru suplinirea funcției de președinte și vicepreședinte în unele judecătorii, pentru ocuparea locurilor vacante de judecător (nr. 77/3, 22 februarie 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 144. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 33, 12 martie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte