Nr. 57-60 21.03.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 186. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (nr. 1561-IV, 12 martie 2008). 187. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (nr. 15-XVI, 15 februarie 2008). 188. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 1565-IV, 14 martie 2008). 189. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 17-XVI, 15 februarie 2008).190. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către Republica Moldova a Acordului privind privilegiile și imunitățile Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (nr. 1562-IV, 12 martie 2008). 191. Lege pentru acceptarea de către Republica Moldova a Acordului privind privilegiile și imunitățile Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (nr. 36-XVI, 28 februarie 2008). 192. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 1566-IV, 14 martie 2008).193. Lege pentru modificarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 52-XVI, 7 martie 2008).194. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind eșalonarea plăților impozitului funciar și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pe anii 2007 și 2008 (nr. 46-XVI, 6 martie 2008). 195. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1568-IV, 14 martie 2008).196. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vasile TARLEV (nr. 1571-IV, 19 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova361. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Concepției optimizării numărului angajaților din sectorul bugetar în anii 2008-2010 (nr. 239, 29 februarie 2008). 362. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015) (nr. 282, 11 martie 2008). 363. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 287, 11 martie 2008). 364. Hotărîre cu privire la finanțarea lucrărilor de reconstrucție a unor obiective (nr. 295, 13 martie 2008).365. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ameliorarea situației financiare a întreprinderilor prestatoare de servicii publice de gospodărie comunală (nr. 296, 13 martie 2008). 366. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de acte legislative și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 299, 14 martie 2008). 367. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Culturii și Turismului (nr. 300, 14 martie 2008). 368. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei la titlul IV din Codul fiscal (nr. 301, 14 martie 2008). 369. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1469 din 24 decembrie 2007 (nr. 306, 17 martie 2008). 370. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri dnei Maria BORTA, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 309, 17 martie 2008). 371. Hotărîre cu privire la dizolvarea Biroului de implementare a proiectului Facilitarea comerțului și transportului în Europa de Sud-Est finanțat de Banca Mondială (nr. 311, 17 martie 2008). 372. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 312, 17 martie 2008). 373. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat în scopul organizării odihnei și întremării unor categorii de copii în sezonul estival 2008 (nr. 314, 17 martie 2008). 374. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 316, 17 martie 2008). 375. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Tatiana LAPICUS în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Mondială a Comerțului la Geneva (nr. 319, 17 martie 2008). 376. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 322, 18 martie 2008). 377. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valentin VIZANT (nr. 324, 18 martie 2008). 378. Dispoziție (nr. 19-d, 14 martie 2008).379. Informație (nr. 0906-338, 14 martie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 145. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și canalelor TV (nr. 17, 26 februarie 2008). 146. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie (nr. 18, 26 februarie 2008). 147. Decizie cu privire la examinarea cererilor privind eliberarea autorizațiilor de retransmisie unor întreprinderi (nr. 20, 26 februarie 2008). 148. Decizie cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz (surde) la emisiunile TV (nr. 21, 26 februarie 2008). 149. Decizie cu privire la retragerea licențelor de emisie, eliberate întreprinderilor Videovox-TV SRL din com. Larga Nouă, r-nul Cahul, Mega Satelit TV SRL din or. Cricova, mun. Chișinău (nr. 22, 26 februarie 2008). 150. Decizie cu privire la reglementarea condițiilor de difuzare a mesajelor (SMS) de către posturile TV, aflate sub jurisdicția Republicii Moldova (nr. 24, 26 februarie 2008). Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova151. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 24, 10 martie 2008). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică152. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plății de reglementare pentru anul 2008 (nr. 02, 24 februarie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte