Nr. 61-62 25.03.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 197. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI) (nr. 1563-IV, 12 martie 2008).198. Lege pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI) (nr. 37-XVI, 28 februarie 2008). 199. Hotărîre privind demisia Guvernului (nr. 55-XVI, 20 martie 2008). 200. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mihaly BAYER (nr. 1567-IV, 14 martie 2008). 201. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ștefan MELNIC (nr. 1569-IV, 17 martie 2008). 202. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Stepan CRIGANUȚA (nr. 1570-IV, 17 martie 2008).203. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (nr. 1575-IV, 21 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova380. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului republican Pedagogul anului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 370 din 12 aprilie 2006 (nr. 294, 13 martie 2008). 381. Hotărîre cu privire la realizarea Programului național Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu preparate sanguine pentru anii 2007-2011 (nr. 297, 14 martie 2008). 382. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 8 și 18 ale Convenției cu privire la crearea Consiliului Colaborării Vamale (nr. 302, 14 martie 2008).383. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare în domeniul culturii, educației și științei între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel pentru anii 2008-2011 și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 303, 14 martie 2008).384. Hotărîre cu privire la transmiterea unei unități de transport (nr. 304, 14 martie 2008). 385. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 305, 17 martie 2008).386. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 307, 17 martie 2008).387. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în complexul energetic și de combustibil (nr. 308, 17 martie 2008).388. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru modificarea și completarea Acordului privind recunoașterea reciprocă a înlesnirilor și garanțiilor acordate participanților și invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanților la acțiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuți în luptă din 15 aprilie 1994 (nr. 310, 17 martie 2008).389. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 313, 17 martie 2008). 390. Hotărîre cu privire la transmiterea unui automobil (nr. 315, 17 martie 2008). 391. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 317, 17 martie 2008). 392. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 318, 17 martie 2008) 393. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 325, 19 martie 2008). 394. Hotărîre cu privire la organizarea activității Serviciului Național Locuință în procesul de dizolvare (nr. 326, 19 martie 2008). 395. Hotărîre cu privire la realizarea în anul 2007 a Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea țării bunăstarea poporului (nr. 327, 19 martie 2008). 396. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat (nr. 328, 19 martie 2008). 397. Hotărîre cu privire la demisia Guvernului (nr. 330, 19 martie 2008). 398. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2008 (nr. 331, 20 martie 2008). 399. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de acțiuni consacrate Anului Tineretului (nr. 333, 20 martie 2008).400. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 334, 21 martie 2008). 401. Dispoziție (nr. 20-d, 14 martie 2008). 402. Dispoziție (nr. 21-d, 17 martie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova153. Ordin cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general (nr. 21, 21 februarie 2008).Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova și ale Consiliului Republican al Sindicatului Educației și Științei 154. Acord adițional privind modificările și completările la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2006-2007, încheiată între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Consiliul Republican al Sindicatului Educației și Științei (nr. 2518, 26 decembrie 2007, 01-06/134, 3 decembrie 2007).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare155. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evaluare și aprobare a business-planului asociațiilor de economii și împrumut (nr. 5/6, 31 ianuarie 2008).156. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 8/4, 28 februarie 2008).157. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/1, 13 martie 2008).158. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părților sociale deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 10/3, 13 martie 2008).Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova, ale Asociației Patronale din Construcții-Montaj A.P.C.M., ale Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcție SINDICONS și ale Asociației Patronatului Producătorilor Materialelor de Construcții 159. Protocol-acord privind prolongarea Convenției colective la nivel de ramură (nr. 2, 18 martie 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei160. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 34, 12 martie 2008).161. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 36, 13 martie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte