Nr. 63-65 28.03.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 204. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 1573-IV, 20 martie 2008). 205. Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 41-XVI, 6 martie 2008). 206. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 1574-IV, 20 martie 2008). 207. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 45-XVI, 6 martie 2008). 208. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (nr. 1576-IV, 21 martie 2008). 209. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (nr. 51-XVI, 7 martie 2008). 210. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1587-IV, 27 martie 2008). 211. Lege pentru modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 63-XVI, 27 martie 2008) . 212. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Paulina SEMENIUC (nr. 1572-IV, 20 martie 2008). 213. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Arhip CIBOTARU (nr. 1577-IV, 21 martie 2008). 214. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Nicolae CHIRTOACĂ (nr. 1578-IV, 21 martie 2008). 215. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1579-IV, 25 martie 2008). 216. Decret privind eliberarea domnului Corneliu POPOVICI din funcția de vicerector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1585-IV, 26 martie 2008). 217. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Maria BORTA (nr. 1586-IV, 27 martie 2008). 218. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1588-IV, 27 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 403. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2008 (nr. 60, 25 ianuarie 2008). 404. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar (nr. 321, 18 martie 2008). 405. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind declararea unor bunuri imobile ca fiind de utilitate publică (nr. 332, 20 martie 2008). 406. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 335, 21 martie 2008). 407. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 336, 21 martie 2008). 408. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 337, 21 martie 2008). 409. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 338, 21 martie 2008). 410. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 339, 21 martie 2008). 411. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 440, 21 martie 2008). 412. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 442, 24 martie 2008). 413. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Nicosia la 28 ianuarie 2008 (nr. 443, 24 martie 2008). 414. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1608 din 30 decembrie 2003 (nr. 444, 24 martie 2008). 415. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 445, 24 martie 2008). 416. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 446, 24 martie 2008). 417. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 447, 24 martie 2008). 418. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 (nr. 448, 24 martie 2008). 419. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 449, 24 martie 2008). 420. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 16 al Legii cu privire la veterani (nr. 450, 24 martie 2008). 421. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 451, 24 martie 2008). 422. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 452, 24 martie 2008). 423. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 455, 24 martie 2008). 424. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne (nr. 456, 24 martie 2008). 425. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 457, 24 martie 2008). 426. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 458, 24 martie 2008). 427. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor (nr. 459, 24 martie 2008). 428. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 464, 25 martie 2008). 429. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe RADU (nr. 320, 17 martie 2008) 430. Dispoziție (nr. 23-d, 18 martie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 162. Ordin privind aprobarea completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile generale finanțe, aprobată prin ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 27, 28 februarie 2008). 163. Comunicat informativ (nr. 17-02/2-02/1-796) 26, 10 martie 2008). 164. Ordin cu privire la aprobarea formularului Buletinului de vot (nr. 33, 19 martie 2008). Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova 165. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării periodice și acreditării Colegiului de Microelectronică și Tehnică de Calcul din mun. Chișinău (nr. 12.9, 27 decembrie 2007). 166. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Institutului Militar al Forțelor Armate Alexandru cel Bun (nr. 2.5, 14 februarie 2008). Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova 167. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale și completare a registrelor notariale (nr. 95, 28 februarie 2008). 168. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Jintica Rita, cu teritoriul de activitate în r-nul Cahul (nr. 109, 12 martie 2008). Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile 169. Ordin cu privire la aplicarea Reglementărilor aeronautice europene JAR-66 Certifying Staff Maintenance (nr. 27/GEN, 24 martie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 170. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 10/2, 13 martie 2008). 171. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al tranzacțiilor bursiere din 25.01.2008 efectuate cu valorile mobiliare emise de S.A. Agro Fortus (nr. 11/1, 20 martie 2008). 172. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/2, 20 martie 2008). 173. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Onix-Cris (nr. 11/3, 20 martie 2008). 174. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Vinul Codrilor (nr. 11/4, 20 martie 2008). 175. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/5 din 04.05.2007 cu privire la unele tranzacții cu valori mobiliare efectuate de Registratorul independent Registru Corect S.A. (nr. 11/5, 20 martie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 176. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Senatului României în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1570, 12 martie 2008). 177. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator din partea Ambasadei Franței în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1571, 12 martie 2008). 178. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1572, 12 martie 2008). 179. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Institutului Republican Internațional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1573, 12 martie 2008). 180. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1574, 12 martie 2008). 181. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Reprezentanței din Moldova a Fundației Eurasia în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1575, 12 martie 2008). 182. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1576, 12 martie 2008). 183. Hotărîre cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Țareuca, raionul Rezina, desfășurat la 16 martie 2008 (nr. 1588, 18 martie 2008). 184. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Cioropcani, raionul Ungheni (nr. 1589, 18 martie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte