Nr. 66-67 01.04.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 219. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1580-IV, 25 martie 2008). 220. Lege pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 47-XVI, 7 martie 2008). 221. Hotărîre pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului (nr. 73-XVI, 31 martie 2008)222. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1581-IV, 25 martie 2008). 223. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1582-IV, 25 martie 2008). 224. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1583-IV, 25 martie 2008). 225. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1584-IV, 25 martie 2008). 226. Decret privind numirea Guvernului (nr. 1592-IV, 31 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova431. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la migrația de muncă (nr. 323, 18 martie 2008). 432. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizițiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri (nr. 329, 19 martie 2008). 433. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției dezvoltării transportului naval în Republica Moldova (nr. 453, 24 martie 2008). 434. Hotărîre cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale (nr. 454, 24 martie 2008).435. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 460, 24 martie 2008). 436. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (nr. 461, 24 martie 2008). 437. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 462, 24 martie 2008). 438. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Clasificatorul unic al funcțiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 151 din 23 februarie 2001 (nr. 463, 24 martie 2008). 439. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 465, 25 martie 2008). 440. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 466, 25 martie 2008). 441. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, structurii organizatorice, devizului de cheltuieli și a cuantumului retribuirii lunare a membrilor și colaboratorilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 467, 25 martie 2008). 442. Hotărîre cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune (nr. 468, 25 martie 2008). 443. Hotărîre cu privire la atribuirea și modificarea destinației terenurilor (nr. 469, 25 martie 2008). 444. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la parteneriatul public-privat (nr. 470, 25 martie 2008). 445. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 15 august 2006 (nr. 471, 25 martie 2008). 446. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 474, 26 martie 2008). 447. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 477, 27 martie 2008). 448. Hotărîre privind stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2008 (nr. 478, 27 martie 2008). 449. Dispoziție (nr. 125-d, 27 decembrie 2007). 450. Dispoziție (nr. 25-d, 25 martie 2008). 451. Dispoziție (nr. 26-d, 27 martie 2008). 452. Dispoziție (nr. 27-d, 27 martie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova 185. Ordin cu privire la ajustarea tarifelor în transportul de călători pe rute regulate (nr. 67, 21 martie 2008). Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile 186. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-AZ Autorizarea zborurilor (nr. 26/GEN, 24 martie 2008). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova187. Raport cu privire la activitatea financiară a Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2007.Acte ale Comisiei Electorale Centrale 188. Hotărîre cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican constituțional (nr. 1590, 18 martie 2008). 189. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului republican constituțional și a modelului legitimației de membru al grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican constituțional (nr. 1591, 18 martie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte