Nr. 232-244 29.07.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

489. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 2227-VII, 25 iulie 2016)

490. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 100, 26 mai 2016)

491. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2229-VII, 25 iulie 2016)

492. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 123, 2 iunie 2016)

493. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 2228-VII, 25 iulie 2016)

494. Lege pentru modificarea Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 146, 23 iunie 2016)

495. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 2230-VII, 27 iulie 2016)

496. Lege cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 147, 15 iulie 2016)

497. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 2226-VII, 25 iulie 2016)

498. Lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 158, 1 iulie 2016)

499. Decret pentru completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2203-VII din 11 iulie 2016 (nr. 2216-VII, 25 iulie 2016)

500. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Vasile DRANGOI (nr. 2217-VII, 25 iulie 2016)

501. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Nicolae PALIȚ (nr. 2218-VII, 25 iulie 2016)

502. Decret privind numirea domnului Nicolae SCHIȚCO în funcția de heraldist secretar (nr. 2219-VII, 25 iulie 2016)

503. Decret privind numirea domnului Tudor ULIANOVSCHI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein (nr. 2220-VII, 25 iulie 2016)

504. Decret privind numirea domnului Dumitru SOCOLAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Maroc (nr. 2221-VII, 25 iulie 2016)

505. Decret privind numirea domnului Dumitru BRAGHIȘ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan și Republica Kîrgîză (nr. 2222-VII, 25 iulie 2016)

506. Decret privind numirea domnului Lilian MORARU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Monaco (nr. 2223-VII, 25 iulie 2016)

507. Decret privind numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Norvegiei (nr. 2224-VII, 25 iulie 2016)

508. Decret privind numirea domnului Mihai GRIBINCEA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Muntenegru și Republica Serbia (nr. 2225-VII, 25 iulie 2016)

509. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2016 – ianuarie 2017 (nr. 2231-VII, 27 iulie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

61. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (excluderea dreptului de a privatiza locuințe de serviciu) (Sesizarea nr. 42g/2016) (nr. 15, 17 mai 2016)

62. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală (liberarea provizorie sub control judiciar) (Sesizarea nr. 33g/2016) (nr. 17, 19 mai 2016)

63. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 43g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 765 din 20 august 2010 (competența Guvernului de a stabili lista mărfurilor destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010) (nr. 25, 29 aprilie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind Raportul auditului performanței „Ministerul Sănătății a înregistrat unele rezultate de performanță aferente implementării proiectului susținut de Banca Mondială” (nr. 19, 27 iunie 2016)

21. Hotărîre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2015 (nr. 20, 27 iunie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

973. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (nr. 889, 20 iulie 2016)

974. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 891, 20 iulie 2016)

975. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de certificare a performanței energetice a clădirilor și a unităților de clădiri (nr. 896, 21 iulie 2016)

976. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 897, 22 iulie 2016)

977. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 1 aprilie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova (nr. 898, 22 iulie 2016)

978. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 28 din Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 899, 22 iulie 2016)

979. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 900, 22 iulie 2016)

980. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (nr. 901, 22 iulie 2016)

981. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (nr. 902, 22 iulie 2016)

982. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 903, 22 iulie 2016)

983. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 904, 22 iulie 2016)

984. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la munca remunerată a membrilor familiilor ale membrilor misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră, încheiat la Berlin la 15 iunie 2016 (nr. 905, 25 iulie 2016)

985. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la munca remunerată a persoanelor aflate la întreţinerea membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare (nr. 906, 25 iulie 2016)

986. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.212 din 29 februarie 2016 (nr. 907, 25 iulie 2016)

987. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 8 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță (nr. 908, 25 iulie 2016)

988. Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unui teren (nr. 909, 25 iulie 2016)

989. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă (nr. 912, 25 iulie 2016)

990. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind destituirea domnului Alexandru CIMBRICIUC din funcţia de viceministru al apărării” (nr. 921, 27 iulie 2016.)

991. Hotărîre privind aprobarea bugetului Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 pentru anul 2016 (nr. 922, 27 iulie 2016)

992. Dispoziţie (nr. 102-d, 20 iulie 2016)

993. Dispoziţie (nr. 103-d, 20 iulie 2016)

994. Dispoziţie (nr. 104-d, 21 iulie 2016)

995. Dispoziţie (nr. 106-d, 25 iulie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1222. Ordin cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului (nr. 94, 13 iulie 2016)

1223. Ordin сu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul nr. 61 din 12 mai 2014 (nr. 96, 18 iulie 2016)

1224. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (nr. 98, 19 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1225. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale (nr. 639-S-01, 27 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1226. Ordin privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2016 (nr. 597/405-A, 21 iulie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1227. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 232-O, 1 iulie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1228. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale (nr. 16, 21 iulie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1229. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 37/1, 22 iulie 2016)

1230. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 37/4, 22 iulie 2016)

1231. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 37/5, 22 iulie 2016)

1232. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor și reasigurărilor unor brokeri de asigurare și/sau reasigurare (nr. 37/7, 22 iulie 2016)

1233. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/11, 22 iulie 2016)

1234. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „MONTAJCOM” (nr. 37/12, 22 iulie 2016)

1235. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A. (nr. 37/13, 22 iulie 2016)

1236. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței Societăţii pe acţiuni „BROKING-VM” (nr. 37/14, 22 iulie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1237. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (nr. 18/105, 14 iulie 2016)

1238. Decizie cu privire la examinarea demersului „Status Marketing” S.R.L. (nr. 18/106, 14 iulie 2016)

1239. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio (nr. 18/107, 14 iulie 2016)

1240. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 18/108, 14 iulie 2016)

1241. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare pentru organizarea și desfășurarea Reuniunii Anuale a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Ţările Mării Negre (BRAF) (nr. 19/112, 21 iulie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1242. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 432/19 din 21 iunie 2016.

1243. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 488/20 din 5 iulie 2016 cu privire la modificarea/completarea Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1244. Hotărîre cu privire la acreditarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (nr. AC-4/1, 28 iunie 2016)

1245. Hotărîre cu privire la acreditarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie (nr. AC-4/2, 28 iunie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1246. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 455 din 17 mai 2016 (nr. 654, 21 iulie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1247. Hotărîre cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unei monede comemorative (nr. 7, 21 iulie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte