Nr. 72-73 08.04.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova237. Decret privind numirea doamnei Tatiana LAPICUS, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, în funcția de Reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Mondială a Comerțului (nr. 1595-IV, 2 aprilie 2008). 238. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în mai-iunie 2008 (nr. 1596-IV, 3 aprilie 2008). 239. Decret privind eliberarea doamnei Tatiana CHIRIAC din funcția de judecător la Judecătoria Călărași (nr. 1597-IV, 3 aprilie 2008). 240. Decret privind eliberarea domnului Valeriu PATERĂU din funcția de judecător la Judecătoria Glodeni (nr. 1598-IV, 3 aprilie 2008).241. Decret privind eliberarea domnului Ilia CARA din funcția de judecător la Judecătoria Ceadîr-Lunga (nr. 1599-IV, 3 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova475. Hotărîre cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare (nr. 481, 29 martie 2008). 476. Hotărîre cu privire la Comisia națională pentru proprietatea intelectuală (nr. 489, 29 martie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova196. Ordin referitor la Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituțiilor publice și repartizarea pe luni a bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 117, 29 decembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale197. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale comunale Chirca nr. 4/6, raionul Anenii Noi (nr. 1597, 25 martie 2008).198. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Chirca nr. 4/6, raionul Anenii Noi (nr. 1598, 25 martie 2008).199. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) în Republica Moldova în vederea monitorizării turului doi de scrutin al alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 martie 2008 (nr. 1600, 25 martie 2008).200. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) în vederea monitorizării turului doi de scrutin al alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 martie 2008 (nr. 1601, 25 martie 2008). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 201. Regulamentul Comisiei consultative mixte pentru studierea problemelor ce țin de utilizarea spectrului radioelectric destinat comunicării audiovizuale și a problemelor privind dezvoltarea noilor tehnologii cu impact asupra comunicării audiovizuale.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte