Nr. 74-75 11.04.2008

nbsp;

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

242. Decret pentru promulgarea Legii privind Codul de conduită a funcționarului public (nr. 1600-IV, 3 aprilie 2008)

243. Lege privind Codul de conduită a funcționarului public (nr. 25-XVI, 22 februarie 2008)

244. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de revizuire a unor prevederi ale Acordului regional pentru spațiul european de radiodifuziune (Stockholm, 1961) (nr. 1602-IV, 7 aprilie 2008)

245. Lege pentru ratificarea Protocolului de revizuire a unor prevederi ale Acordului regional pentru spațiul european de radiodifuziune (Stockholm, 1961) (nr. 68-XVI, 27 martie 2008)

246. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părți ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică și la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepția teritoriului Mongoliei) și în Republica Islamică Iran în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz (nr. 1603-IV, 7 aprilie 2008)

247. Lege pentru ratificarea Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părți ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică și la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepția teritoriului Mongoliei) și în Republica Islamică Iran în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz (nr. 69-XVI, 27 martie 2008)

248. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1601-IV, 7 aprilie 2008)

249. Decret privind rechemarea doamnei Mariana DURLEȘTEANU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Irlanda (nr. 1607-IV, 8 aprilie 2008)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Aviz asupra proiectului de lege pentru completarea art. 81 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova (nr. 1, 3 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

477. Hotărîre privind rechemarea doamnei Mariana DURLEȘTEANU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Irlanda, cu reședința la Londra, precum și din funcțiile de Reprezentant permanent la Organizația Internațională Maritimă și Reprezentant permanent la BERD (nr. 499, 4 aprilie 2008)

478. Hotărîre privind acțiunile de reorganizare a unor organe centrale de specialitate ale administrației publice (nr. 500, 4 aprilie 2008)

479. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Tudor COPACI (nr. 501, 9 aprilie 2008)

480. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Tatiana LOGHIN (nr. 502, 9 aprilie 2008) 481. Dispoziție (nr. 28-d, 3 aprilie 2008). 482. Dispoziție (nr. 29-d, 4 aprilie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

202. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Instituției de Оnvățămînt Privat Liceului de Creativitate și Inventică Prometeu-Prim din mun. Chișinău (nr. 12.8, 27 decembrie 2007)

203. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Universității de Stat Alecu Russo din Bălți (nr. 3.2.1, 27 martie 2008)

204. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării specialităților 2503. Alimentarea cu căldură și gaze, ventilația și 2551. Cadastru și organizarea teritoriului din cadrul Colegiului de Construcții din Hîncești (nr. 3.2.2, 27 martie 2008)

205. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării specialității 1851. Informatică din cadrul Colegiului Tehnic Feroviar din Bălți (nr. 3.2.3, 27 martie 2008)

206. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Mircea Eliade din mun. Chișinău (nr. 3.2.4, 27 martie 2008)

207. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Principesa Natalia Dadiani din mun. Chișinău (nr. 3.2.5, 27 martie 2008)

208. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Ion Creangă din mun. Chișinău (nr. 3.2.6, 27 martie 2008)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

209. Ordin cu privire la stabilirea temporară a competenței pentru localitățile din stînga Nistrului (nr. 123, 19 martie 2008)

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

210. Informație referitor la elaborarea, aprobarea, înregistrarea și punerea în aplicare a Codurilor de bună practică privind principiile și metodologia standardizării (nr. 05-12/109, 28 martie 2008)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

211. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate.

Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova

212. Ordin cu privire la modificarea documentului normativ CP E.04.02-2007 (SP 12-101-98) Reguli tehnice de executare a termoizolației exterioare/interioare la clădiri cu tencuială fină de termoizolant (nr. 27, 12 martie 2008)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

213. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/4, 3 aprilie 2008)

214. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agrotrans (nr. 13/5, 3 aprilie 2008)

215. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Cenușăreasa (nr. 13/6, 3 aprilie 2008)

216. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Floare-Carpet (nr. 13/7, 3 aprilie 2008)

217. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Macara (nr. 13/8, 3 aprilie 2008)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte