Nr. 76-77 15.04.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova250. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1605-IV, 8 aprilie 2008).251. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 44-XVI, 6 martie 2008).252. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1606-IV, 8 aprilie 2008).253. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 48-XVI, 7 martie 2008).254. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (nr. 1608-IV, 9 aprilie 2008).255. Lege pentru completarea Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (nr. 61-XVI, 21 martie 2008).256. Hotărîre pe marginea audierilor privind hotărîrile Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova, executarea acestora și prevenirea încălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale (nr. 72-XVI, 28 martie 2008). 257. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la republicarea periodică a actelor normative (nr. 74-XVI, 3 aprilie 2008). 258. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Fatma Firat TOPзUOÐLU (nr. 1604-IV, 8 aprilie 2008).259. Decret privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 1609-IV, 9 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 483. Hotărîre cu privire rezultatele încorporării în serviciul militar în noiembrie-decembrie 2007 și încorporarea în serviciul militar în mai-iunie 2008 (nr. 503, 10 aprilie 2008).484. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 504, 10 aprilie 2008).485. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 2008 (nr. 505, 10 aprilie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 218. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Indicațiilor metodice privind reflectarea în evidența contabilă a veniturilor și cîștigurilor obținute de la jocurile de noroc (nr. 43, 29 martie 2008). Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova219. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 20 din 20 octombrie 2006 (nr. 2, 13 martie 2008).Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 220. Ordin privind operarea modificărilor la Ordinul IFPS și CNAM nr. 30/24-A din 11.02.2005 (nr. 104, 18 martie 2008; nr. 38-A, 18 martie 2008). Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii 221. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de judecător (nr. 109/5, 20 martie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte