Nr. 78-79 18.04.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii MoldovaActe ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 5. Hotărîre privind raportul asupra asigurării activității de postprivatizare în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) (nr. 2, 14 februarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova486. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna mai 2008 (nr. 506, 15 aprilie 2008). 487. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 507, 15 aprilie 2008). 488. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 508, 16 aprilie 2008). 489. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Igor MALAI în funcția de viceministru al apărării (nr. 510, 16 aprilie 2008). 490. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Oleg ROTARU (nr. 51, 16 aprilie 2008). 491. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Sergiu SОTNIC (nr. 512, 16 aprilie 2008). 492. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ivan CОLICIC (nr. 513, 16 aprilie 2008). 493. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 514, 16 aprilie 2008). 494. Dispoziție (nr. 30-d, 11 aprilie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova 222. Ordin cu privire la delimitarea juridică a asistenței medicale primare la nivel raional (nr. 404, 30 octombrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 223. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al tranzacțiilor efectuate pe piața secundară cu valorile mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Agrofirma Cimișlia (nr. 14/1, 10 aprilie 2008). 224. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni La Crîngușor (nr. 14/4, 10 aprilie 2008). 225. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Agrofirma Cimișlia (nr. 14/2-O, 10 aprilie 2008). 226. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Maconrut (nr. 14/3-O, 10 aprilie 2008). 227. Ordonanță cu privire la deblocarea contului personal al posesorului pachetului de acțiuni Societatea Comercială Insurance Consult S.R.L. cu reactivarea exercițiului dreptului de vot (nr. 14/6-O, 10 aprilie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 228. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale comunale Cioropcani nr. 35/11, raionul Ungheni (nr. 1625, 8 aprilie 2008). 229. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Cioropcani nr. 35/11, raionul Ungheni (nr. 1626, 8 aprilie 2008). 230. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale (nr. 1627, 8 aprilie 2008). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 231. Decizie cu privire la emisia postului de radio Hit FM (nr. 26, 18 martie 2008). 232. Decizie cu privire la modul de executare a Art. 7 Echilibrul și pluralismul politico-social din Codul audiovizualului (nr. 27, 18 martie 2008). 233. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor Kiss FM, Vzrosloe Radio Shanson, Ploaia de Argint și Muzica TV (nr. 28, 18 martie 2008). 234. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie (nr. 29, 18 martie 2008). 235. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie de la ОM Kipcak Dalgasinda către Organizația Obștească Speranța (nr. 32, 18 martie 2008). 236. Decizie cu privire la examinarea cererilor privind eliberarea autorizațiilor de retransmisie și a licenței de emisie unor întreprinderi (nr. 33, 18 martie 2008). 237. Decizie cu privire la retragerea licențelor de emisie, eliberate întreprinderilor Interservicii SRL din or. Fălești, Vitaura SRL din or. Cahul și TV Mirela SRL din s. Hîjdieni, r-nul Glodeni (nr. 34, 18 martie 2008). Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale 238. Ordin cu privire la aprobarea documentelor ce țin de implementarea evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale și instrucțiunile lor de completare. Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare239. Regulament cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte