Nr. 80-22 22.04.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova260. Decret pentru promulgarea Legii privind întrunirile (nr. 1611-IV, 16 aprilie 2008). 261. Lege privind întrunirile (nr. 26-XVI, 22 februarie 2008). 262. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1614-IV, 17 aprilie 2008).263. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 56-XVI, 20 martie 2008).264. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 1612-IV, 16 aprilie 2008). 265. Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 75-XVI, 3 aprilie 2008). 266. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 79-XVI, 11 aprilie 2008).267. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 80-XVI, 11 aprilie 2008). 268. Hotărîre privind eliberarea domnului Mihai POALELUNGI din funcțiile de judecător și de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, de președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 81-XVI, 11 aprilie 2008). 269. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ivan ȘOLTOIANU (nr. 1610-IV, 10 aprilie 2008).270. Decret privind numirea domnului Igor MALAI în funcția de viceministru al apărării (nr. 1616-IV, 17 aprilie 2008). 271. Decret privind aprobarea componenței Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 1617-IV, 17 aprilie 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova6. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării mijloacelor Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației în perioada anului 2006 și 9 luni ale anului 2007 (nr. 5, 21 februarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Biroului Național de Statistică240. Indicii prețurilor de consum al populației.Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 241. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Macara (nr. 14/5, 10 aprilie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte