Nr. 81-25 25.04.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova272. Decret pentru promulgarea Legii privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (nr. 1613-IV, 17 aprilie 2008).273. Lege privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (nr. 42-XVI, 6 martie 2008).274. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 1615-IV, 17 aprilie 2008).275. Lege pentru modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 64-XVI, 27 martie 2008).276. Hotărîre de aprobare a Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului, a structurii, a statului de funcții și a modului de finanțare a acestuia (nr. 57-XVI, 20 martie 2008). 277. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu domnului Boris RUSNAC (nr. 1618-IV, 18 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova495. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion STURZU (nr. 509, 16 aprilie 2008).496. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 515, 18 aprilie 2008). 497. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 516, 18 aprilie 2008). 498. Hotărîre cu privire la emiterea monedelor jubiliare și comemorative (nr. 517, 18 aprilie 2008). 499. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 518, 18 aprilie 2008). 500. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 519, 18 aprilie 2008). 501. Hotărîre cu privire la jubileul de 80 de ani al scriitorului Ion DRUȚĂ (nr. 520, 18 aprilie 2008). 502. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (nr. 521, 18 aprilie 2008). 503. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 3 din Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 522, 18 aprilie 2008). 504. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul protecției mediului înconjurător și utilizarea rațională a resurselor naturale, semnat la Moscova la 20 februarie 2008 (nr. 523, 18 aprilie 2008). 505. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului III adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind adoptarea emblemei distinctive suplimentare, adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 (nr. 524, 18 aprilie 2008). 506. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind interacțiunea statelor-membre ale C.S.I. în domeniul transportării internaționale a încărcăturilor auto, semnat la Ialta la 18 septembrie 2003 (nr. 525, 18 aprilie 2008). 507. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind abolirea regimului de vize pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 526, 18 aprilie 2008). 508. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la simplificarea procedurii de perfectare a vizei pentru oamenii de afaceri naționali ai statelor membre ale Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN), precum și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 527, 18 aprilie 2008). 509. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail BARBULAT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 528, 18 aprilie 2008). 510. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 529, 18 aprilie 2008). 511. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail BARBULAT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 530, 18 aprilie 2008). 512. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 172 din 18 februarie 2008 (nr. 531, 18 aprilie 2008).513. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 532, 18 aprilie 2008). 514. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de hotărîre (nr. 533, 21 aprilie 2008). 515. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1664 din 23 decembrie 2002 (nr. 534, 21 aprilie 2008). 516. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea celui de-al XI-lea Festival republican Cîntecele credinței, speranței și iubirii Victoria-63 (nr. 536, 22 aprilie 2008). 517. Dispoziție (nr. 32-d, 21 aprilie 2008). Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova 242. Ordin cu privire la calculul structurilor de rezistență a construcțiilor (nr. 4, 10 aprilie 2008). 243. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic național și ordinea de examinare și coordonare a documentațiilor arhitectural-urbanistice (nr. 5, 11 aprilie 2008). 244. Ordin (nr. 6, 11 aprilie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 245. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 14/2, 17 aprilie 2008).246. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni "Eliri" (nr. 14/4, 17 aprilie 2008)247. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 14/10, 17 aprilie 2008)Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare 248. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Fitotehnie Porumbeni (nr. 46/AC, 14 aprilie 2008). 249. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității Slavone (nr. 47/AC, 14 aprilie 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 250. Hotărîre cu privire la aprobarea formularului certificatului de calificare al auditorului instituțiilor financiare, precum și înlocuirea adeverințelor de calificare a auditorului bancar cu certificate de calificare al auditorului instituțiilor financiare (nr. 59, 3 aprilie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte