Nr. 82-29 29.04.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova278. Decret pentru modificarea decretelor Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 și nr. 53-IV din 17 mai 2005 (nr. 1619-IV, 25 aprilie 2008).279. Decret privind eliberarea doamnei Natalia IPATI din funcția de șef al Serviciului protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1620-IV, 25 aprilie 2008).280. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Iurie CZINEGE (nr. 1621-IV, 25 aprilie 2008).281. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii: domnului Vladimir CIOBANU (nr. 1622-IV, 25 aprilie 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova7. Hotărîre privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituțiile de învățămînt mediu de specialitate în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) (nr. 9, 4 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova518. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 535, 22 aprilie 2008).519. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului VII la Scrisoarea de acord privitor la controlul drogurilor și aplicarea legilor din 28 august 2001, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii și acordarea deplinelor puteri domnului Victor STEPANIUC, viceprim-ministru (nr. 537, 22 aprilie 2008).520. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 6 decembrie 2007 (nr. 538, 23 aprilie 2008). 521. Hotărîre cu privire la crearea Instituției publice Agenția Națională Transport Auto (nr. 539, 23 aprilie 2008). 522. Hotărîre privind distribuirea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 540, 23 aprilie 2008).523. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion CEBAN (nr. 541, 25 aprilie 2008).524. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vadim SMОNTОNĂ (nr. 542, 25 aprilie 2008).525. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Galina BULAT (nr. 543, 25 aprilie 2008).526. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Alexei VОRLAN (nr. 544, 25 aprilie 2008).527. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie ZAPANOVICI (nr. 545, 25 aprilie 2008).528. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Oleg CHIRISENCO (nr. 546, 25 aprilie 2008). 529. Dispoziție (nr. 33-d, 23 aprilie 2008). 530. Dispoziție (nr. 34-d, 25 aprilie 2008)531. Dispoziție (nr. 35-d, 23 aprilie 2008)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 251. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 15/3, 17 aprilie 2008).252. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 15/12, 17 aprilie 2008).253. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 14/5 din 10 aprilie 2008 (nr. 16/4, 24 aprilie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte