Nr. 83-7 07.05.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova282. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1629-IV, 30 aprilie 2008).283. Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 76-XVI, 10 aprilie 2008).284. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1630-IV, 30 aprilie 2008).285. Lege pentru modificarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 83-XVI, 17 aprilie 2008)286. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători la Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1623-IV, 29 aprilie 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 8. Hotărîre privind raportul asupra auditului de atestare la S.A. Moldtelecom pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni) (nr. 6, 28 februarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova532. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Ministerului Economiei și Comerțului (nr. 549, 30 aprilie 2008).533. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie MUNTEAN (nr. 561, 30 aprilie 2008).534. Dispoziție (nr. 36-d, 29 aprilie 2008).535. Dispoziție (nr. 37-d, 29 aprilie 2008).536. Dispoziție (nr. 38-d, 29 aprilie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova254. Informație privind modificarea și completarea scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 07/1-3-06-328 din 10 decembrie 2007 Modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor în anul 2008 (nr. 07/1-6/69, 22 aprilie 2008). Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova255. Ordin cu privire la actualizarea normelor și normativelor tehnice pentru întreținerea și reparația liniilor de cale ferată și a materialului rulant feroviar (nr. 95, 18 aprilie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte