Nr. 84-85 13.05.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova287. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1624-IV, 29 aprilie 2008). 288. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 273-XVI, 7 decembrie 2007). 289. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1625-IV, 29 aprilie 2008).290. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 53-XVI, 13 martie 2008).291. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1631-IV, 30 aprilie 2008). 292. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 67-XVI, 27 martie 2008). 293. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 1626-IV, 29 aprilie 2008). 294. Lege pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 77-XVI, 10 aprilie 2008). 295. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 1627-IV, 29 aprilie 2008). 296. Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 78-XVI, 10 aprilie 2008). 297. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migrație (nr. 1628-IV, 29 aprilie 2008). 298. Lege pentru modificarea Legii nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migrație (nr. 82-XVI, 11 aprilie 2008).299. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Regulamentului cu privire la deținerea președinției în Comunitatea Statelor Independente (nr. 1632-IV, 30 aprilie 2008).300. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Boris GRAMA (nr. 1633-IV, 2 mai 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 9. Hotărîre privind raportul asupra executării reglementării de stat a regimului proprietății funciare, ținerii Cadastrului funciar de către Agenția Relații Funciare și Cadastru și unele întreprinderi din subordine în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) (nr. 7, 12 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova537. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Aeroportul Internațional Liber Mărculești (nr. 547, 30 aprilie 2008). 538. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 548, 30 aprilie 2008). 539. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe RUSNAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) și Programul Alimentar Mondial (WFP) (nr. 550, 30 aprilie 2008). 540. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea și modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 551, 30 aprilie 2008). 541. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Comitetul Vamal de Stat al Republicii Belarus privind acordarea regimului de comerț liber mărfurilor transportate prin teritoriile statelor care nu sînt părți la Acordul privind crearea zonei de comerț liber din 15 aprilie 1994 (nr. 552, 30 aprilie 2008). 542. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 553, 30 aprilie 2008). 543. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1432 din 19 decembrie 2006 (nr. 554, 30 aprilie 2008).544. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea punctului 33 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 310-XVI din 27 decembrie 2007 (nr. 555, 30 aprilie 2008).545. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului circulației rutiere (nr. 556, 30 aprilie 2008).546. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 557, 30 aprilie 2008).547. Hotărîre cu privire la Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale (nr. 558, 30 aprilie 2008).548. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în Lista-tip a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31 decembrie 2004 (nr. 559, 30 aprilie 2008).549. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 (nr. 560, 30 aprilie 2008).550. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din 1 noiembrie 2006 (nr. 564, 6 mai 2008).551. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 565, 6 mai 2008).552. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția reciprocă și schimbul de informații secrete, semnat la Chișinău la 14 februarie 2008 (nr. 566, 6 mai 2008).553. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de distribuire a furajelor cerealiere ajutoare umanitare din Federația Rusă (nr. 567, 6 mai 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova 256. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 9 la Indicatorul de Norme de deviz pentru lucrări de drumuri D și a Catalogului normelor de consum de manoperă, pentru reparația utilajului tehnologic prin metoda de expres la obiectele de menire social-culturală (nr. 1, 4 aprilie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 257. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/1, 24 aprilie 2008). 258. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/2, 24 aprilie 2008). 259. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 16/3, 24 aprilie 2008). 260. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vitalie CONDRAȚCHI (nr. 16/6, 24 aprilie 2008). 261. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 14/2-O din 10.04.2008 (nr. 16/5-O, 24 aprilie 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 262. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova (nr. 67, 17 aprilie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte