Nr. 245-246 30.07.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

510. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (nr. 2238-VII, 28 iulie 2016)

511. Lege cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (nr. 132, 17 iunie 2016)

512. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea averii și a intereselor personale (nr. 2237-VII, 28 iulie 2016)

513. Lege privind declararea averii și a intereselor personale (nr. 133, 17 iunie 2016)

514. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2236-VII, 28 iulie 2016)

515. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 134, 17 iunie 2016)

516. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2239-VII, 28 iulie 2016)

517. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 152, 1 iulie 2016)

518. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la procuraturile specializate (nr. 2243-VII, 29 iulie 2016)

519. Lege cu privire la procuraturile specializate (nr. 159, 7 iulie 2016)