Nr. 86-87 16.05.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova301. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1634-IV, 2 mai 2008).302. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 65-XVI, 27 martie 2008).303. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 1639-IV, 12 mai 2008).304. Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 88-XVI, 24 aprilie 2008).305. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Protocolului la Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC) dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la APC (nr. 1645-IV, 13 mai 2008).306. Lege privind aprobarea Protocolului la Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC) dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la APC (nr. 93-XVI, 25 aprilie 2008).307. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători de la Uzina Topaz S.A. (nr. 1635-IV, 8 mai 2008). 308. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 1636-IV, 8 mai 2008). 309. Decret privind conferirea titlului onorific Artist Emerit domnului Boris FOCȘA (nr. 1637-IV, 9 mai 2008).310. Decret privind acordarea gradului militar de general de divizie domnului Ion COROPCEAN (nr. 1638-IV, 9 mai 2008).311. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 (nr. 1640-IV, 12 mai 2008).312. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Avigdor LIBERMAN (nr. 1641-IV, 12 mai 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 10. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2007 (nr. 12, 29 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova554. Hotărîre cu privire la actele de identitate ale beneficiarilor de protecție umanitară (nr. 562, 6 mai 2008).555. Hotărîre cu privire la activitatea Agenției Sportului în anul 2007 (nr. 563, 6 mai 2008).556. Hotărîre cu privire la organizarea evidenței proprietății publice și circulația acesteia (nr. 568, 6 mai 2008). 557. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 569, 7 mai 2008). 558. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Acordul cu privire la recunoașterea reciprocă a dreptului de călătorie gratuită a invalizilor și participanților la Marele Război pentru Apărarea Patriei, precum și a persoanelor echivalate cu aceștia din 12 martie 1993, semnat la Așhabad la 22 noiembrie 2007 (nr. 570, 7 mai 2008).559. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind completarea unor acte legislative (nr. 571, 7 mai 2008).560. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului Economic al C.S.I. privind introducerea modificării în Nomenclatorul condițiilor, operațiunilor de producere și tehnologice, în urma îndeplinirii cărora produsul se consideră de originea țării în care acestea au avut loc, semnată la Moscova la 14 decembrie 2007 (nr. 572, 7 mai 2008).561. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 573, 7 mai 2008). 562. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 574, 7 mai 2008). 563. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului Economic al C.S.I. privind introducerea modificărilor în Nomenclatorul condițiilor, operațiunilor de producere și tehnologice, în urma îndeplinirii cărora produsul se consideră de originea țării în care acestea au avut loc, semnată la Moscova la 14 septembrie 2007 (nr. 575, 7 mai 2008).564. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind dezvoltarea rețelelor de transport maritim în regiunea Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007 (nr. 576, 7 mai 2008).565. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu PUȘCUȚA, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 577, 7 mai 2008).566. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 578, 7 mai 2008). 567. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Igor DODON, prim-viceprim-ministru, ministru al economiei și comerțului (nr. 579, 7 mai 2008).568. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 581, 8 mai 2008).569. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 582, 8 mai 2008). 570. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, adoptată la Faro la 27 octombrie 2005 (nr. 583, 8 mai 2008). 571. Hotărîre asupra încheierii Aranjamentului de lucru cu privire la stabilirea cooperării operaționale între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor-membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (nr. 584, 8 mai 2008). 572. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional de modificare a Memorandumului de înțelegere cu privire la Misiunea CSCE în Moldova între Guvernul Republicii Moldova și Șeful Misiunii (nr. 585, 8 mai 2008).573. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului privind cooperarea în domeniul turismului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar (nr. 586, 8 mai 2008).574. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind finanțele publice locale (nr. 587, 8 mai 2008).575. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Sănătății (nr. 588, 8 mai 2008).576. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vladimir ANTOSII (nr. 598, 14 mai 2008).577. Dispoziție (nr. 40-d, 7 mai 2008).578. Dispoziție (nr. 41-d, 7 mai 2008).579. Dispoziție (nr. 42-d, 7 mai 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova263. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Comisiei de Certificare (nr. 177, 24 aprilie 2008). Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile 264. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-CAO Certificarea aerodromurilor (operatorilor de aerodrom) (nr. 40/GEN, 8 mai 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 265. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 6/2 din 07.02.2008 (nr. 17/1, 30 aprilie 2008).266. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic la Compania de Asigurări DASC-PLUS S.R.L. (nr. 17/4-O, 30 aprilie 2008).267. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic privind tranzacțiile efectuate cu acțiunile emise de Societatea pe acțiuni Macara (nr. 18/1-O, 6 mai 2008).Acte ale Băncii Naționale a Moldovei268. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei (nr. 78, 30 aprilie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte