Nr. 88-89 20.05.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova313. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la arbitraj (nr. 1642-IV, 12 mai 2008). 314. Lege cu privire la arbitraj (nr. 23-XVI, 22 februarie 2008).315. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la arbitrajul comercial internațional (nr. 1658-IV, 15 mai 2008).316. Lege cu privire la arbitrajul comercial internațional (nr. 24-XVI, 22 februarie 2008).317. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 1657-IV, 14 mai 2008)318. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr.84-XVI, 17 aprilie 2008).319. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare (nr. 1643-IV, 13 mai 2008).320. Lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare s(nr. 85-XVI, 24 aprilie 2008).321. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1655-IV, 14 mai 2008).322. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 86-XVI, 24 aprilie 2008). 323. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 1644-IV, 13 mai 2008). 324. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 91-XVI, 25 aprilie 2008).325. Decret privind numirea domnului Gheorghe RUSNAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Programul Alimentar Mondial (nr. 1646-IV, 13 mai 2008).326. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1647-IV, 13 mai 2008).327. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 1648-IV, 13 mai 2008).328. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 1649-IV, 13 mai 2008).329. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1650-IV, 13 mai 2008). 330. Decret privind numirea doamnei Svetlana MELNIC în funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 1651-IV, 13 mai 2008).331. Decret privind numirea doamnei Veronica NICHITENCO în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 1652-IV, 13 mai 2008).332. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1653-IV, 13 mai 2008).333. Decret privind numirea domnului Vitalie COTOROBAI în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Hîncești (nr. 1654-IV, 13 mai 2008).334. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1656-IV, 14 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova580. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital public sau majoritar public (nr. 580, 8 mai 2008).581. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2008 (nr. 589, 8 mai 2008). 582. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind compensarea parțială a cheltuielilor suportate la defrișarea plantațiilor multianuale, termenul de exploatare al cărora a expirat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1254 din 1 decembrie 2005 (nr. 591, 13 mai 2008).583. Hotărîre cu privire la lichidarea Оntreprinderii de Stat Centrul Auto Specializat Nistru-Tavria (nr. 592, 13 mai 2008). 584. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind abrogarea Legii nr. 245-XVI din 20 octombrie 2005 pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative (nr. 593, 13 mai 2008).585. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 594, 13 mai 2008). 586. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 595, 13 mai 2008).587. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1011 din 30 septembrie 1998 (nr. 596, 13 mai 2008).588. Hotărîre cu privire la inventarierea și reevaluarea rețelelor de gaze, proprietate publică (nr. 597, 13 mai 2008). 589. Dispoziție (nr. 43-d, 13 mai 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 269. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară din instituțiile medicale (nr. 136/53-A, 27 martie 2008).270. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS și CNAM nr. 389/204-A din 27.12.2004 (nr. 144/57-A, 29 martie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte