Nr. 90-20 20.05.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova335. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la articolele 8 și 18 din Convenția cu privire la crearea Consiliului Colaborării Vamale (nr. 1659-IV, 16 mai 2008).336. Lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 8 și 18 din Convenția cu privire la crearea Consiliului Colaborării Vamale (nr. 87-XVI, 24 aprilie 2008).337. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Consiliul Miniștrilor al Bosniei și Herțegovina și Guvernele altor state participante la SEECP, Misiunea Națiunilor Unite Interimară de Administrare în Kosovo în numele Kosovo în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite 1244 privind aranjamentele țării gazdă pentru Secretariatul Consiliului Regional de Cooperare (nr. 1660-IV, 16 mai 2008). 338. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Consiliul Miniștrilor al Bosniei și Herțegovina și Guvernele altor state participante la SEECP, Misiunea Națiunilor Unite Interimară de Administrare în Kosovo în numele Kosovo în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite 1244 privind aranjamentele țării gazdă pentru Secretariatul Consiliului Regional de Cooperare (nr. 92-XVI, 25 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova590. Hotărîre privind rechemarea domnului Mihail BARBULAT din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, prin cumul în Emiratele Arabe Unite, Republica Arabă Egipt, Statul Kuwait, Statul Qatar, Republica Liban, Regatul Arabiei Saudite, Sultanatul Oman și Reprezentant Permanent la OCEMN, cu reședința la Ankara (nr. 600, 16 mai 2008). 591. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 601, 16 mai 2008).592. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 556 din 9 iunie 2005 (nr. 602, 16 mai 2008).593. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) (18-19 mai 2008, Kiev, Ucraina) (nr. 603, 16 mai 2008). 594. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 15 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 604, 16 mai 2008). 595. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 533 din 6 iunie 2005 (nr. 606, 16 mai 2008). 596. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotrărîrea Guvernului nr. 43 din 23 ianuarie 2008 (nr. 607, 16 mai 2008). 597. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 608, 16 mai 2008).598. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 609, 16 mai 2008). 599. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Pentru completarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1184-IV din 26 iunie 2007 (nr. 610, 17 mai 2008). 600. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 611, 17 mai 2008). 601. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 612, 17 mai 2008). 602. Hotărîre cu privire la asigurarea realizării în Republica Moldova a Proiectului Operațiunea de Acordare a Speranței (Operation Provide Hope) al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii (nr. 613, 17 mai 2008).603. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul Concepției securității naționale a Republicii Moldova (nr. 614, 17 mai 2008). 604. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1363 din 29 noiembrie 2006 (nr. 616, 19 mai 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova271. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Lefter Tatiana cu teritoriul de activitate în mun. Chișinău (nr. 205, 16 mai 2008). Acte ale Biroului Național de Statistică 272. Indicii prețurilor de consum al populației.Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței273. Hotărîre (nr. DC-57/78, 24 aprilie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare274. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule (nr. 13/1, 3 aprilie 2008).275. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 13/2, 3 aprilie 2008).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 276. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie de la S.C. Petvianin S.R.L. către S.C. Cazmarex TV S.R.L. (nr. 39, 17 aprilie 2008).277. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie întreprinderii CIMIȘENI TV S.R.L. (nr. 40, 17 aprilie 2008).