Nr. 91-23 23.05.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova339. Hotărîre de respingere a proiectului de Lege privind abrogarea Legii nr. 208-XVI din 7 iulie 2006 privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 96-XVI, 8 mai 2008). 340. Hotărîre de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 97-XVI, 8 mai 2008).341. Hotărîre de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 98-XVI, 8 mai 2008).342. Hotărîre de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 99-XVI, 8 mai 2008). 343. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Tudor COPACI, viceministru al economiei și comerțului (nr. 1661-IV, 16 mai 2008). 344. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Lidia LUPU (nr. 1662-IV, 16 mai 2008). 345. Decret privind constituirea Comisiei naționale pentru integrare europeană (nr. 1663-IV, 16 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova605. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 23 mai 2006 (nr. 605, 16 mai 2008).606. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar la data de 1 ianuarie 2008 (nr. 615, 19 mai 2008). 607. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 (nr. 617, 19 mai 2008). 608. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 618, 20 mai 2008).609. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 619, 20 mai 2008).610. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 620, 21 mai 2008). 611. Dispoziție (nr. 44-d, 19 mai 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare278. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (20/2, 16 mai 2008). 279. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare a Societății cu răspundere limită Real-Manager (nr. 20/3, 16 mai 2008).280. Hotărîre cu privire la aprobarea raportului general privind rezultatele lichidării Fondului de Investiții pentru Privatizare Migdalinvest S.A. (20/8, 16 mai 2008). 281. Hotărîre cu privire la aprobarea raportului general privind rezultatele lichidării Fondului de Investiții pentru Privatizarea Glor-Invest S.A. (nr. 20/9, 16 mai 2008). 282. Hotărîre cu privire la aprobarea raportului general privind rezultatele lichidării Fondului de Investiții pentru Privatizare Cărpineni Privatinvest S.A. (nr. 20/10, 16 mai 2008).283. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare (nr. 21/4, 20 mai 2008). 284. Ordonanță cu privire la blocarea contului personal în registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Macara (nr. 20/4-O, 16 mai 2008).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 285. Decizia cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru AMT SRL, Odihna în fața ecranului azuriu SRL. TELE-LUCI SRL (nr. 43, 25 aprilie 2008). 286. Decizia cu privire la retragerea licenței de emisie, eliberate întreprinderii BRIMEDIA-GRUP SRL din or. Briceni (nr. 44, 25 aprilie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte