Nr. 92-93 27.05.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova346. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Alexandru ROMAN (nr. 1664-IV, 22 mai 2008). 347. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1665-IV, 22 mai 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova11. Hotărîre privind raportul asupra plenitudinii încasării bunurilor materiale și a mijloacelor financiare în folosul statului în urma executării deciziilor judiciare la Departamentul de executare și la oficiile de executare pe perioada anilor 2005-2006 (semestrul I) (nr. 4, 30 ianuarie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova612. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 140, 12 februarie 2008). 613. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 621, 22 mai 2008). 614. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 622, 22 mai 2008). 615. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice (nr. 623, 22 mai 2008).616. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Azerbaidjan (Baku, 23-24 aprilie 2008) (nr. 624, 22 mai 2008). 617. Hotărîre cu privire la optimizarea structurii Ministerului Dezvoltării Informaționale (nr. 625, 22 mai 2008). 618. Hotărîre cu privire la atribuțiile Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului și ale viceprim-miniștrilor (nr. 626, 23 mai 2008). 619. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 627, 23 mai 2008). 620. Dispoziție (nr. 45-d, 20 mai 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare287. Hotărîre cu privire la desemnarea administratorului, redactor-șef al ziarului Capital Market О.S. (nr. 21/1, 20 mai 2008).Acte ale Comisiei Electorale Centrale288. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor locale noi ale primarului comunei Chirca, raionul Anenii Noi, desfășurate la 11 mai 2008 (nr. 1653, 13 mai 2008).289. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Hincăuți, raionul Edineț (nr. 1654, 13 mai 2008).290. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 1244 din 9 octombrie 2007 cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale noi (nr. 1656, 13 mai 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte