Nr. 94-96 30.05.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova348. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1666-IV, 22 mai 2008). 349. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 280-XVI, 14 decembrie 2007).350. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la conflictul de interese (nr. 1670-IV, 23 mai 2008). 351. Lege cu privire la conflictul de interese (nr. 16-XVI, 15 februarie 2008).352. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești (nr. 1667-IV, 22 mai 2008). 353. Lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești (nr. 95-XVI, 8 mai 2008). 354. Decret pentru completarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1184-IV din 26 iunie 2007 (nr. 1668-IV, 22 mai 2008). 355. Decret privind conferirea titlului onorific Artist Emerit domnului Nicolae PALIȚ (nr. 1669-IV, 22 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova621. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 635, 26 mai 2008). 622. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 636, 26 mai 2008). 623. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 637, 26 mai 2008). 624. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2008 (nr. 646, 28 mai 2008).625. Hotărîre cu privire la totalurile Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate" (ediția 2007) (nr. 647, 28 mai 2008).626. Dispoziție (nr. 46-d, 26 mai 2008). 627. Dispoziție (nr. 47-d, 26 mai 2008). 628. Dispoziție (nr. 48-d, 27 mai 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 291. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorului independent Grupa Financiară S.R.L. (nr. 20/1, 16 mai 2008). 292. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/1, 22 mai 2008). Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale 293. Ordin cu privire la aprobarea formularelor declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și instrucțiunilor despre completarea lor Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 294. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 94, 23 mai 2008). 295. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 95, 23 mai 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte