Nr. 99-101 06.06.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova361. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția mărcilor (nr. 1679-IV, 2 iunie 2008). 362. Lege privind protecția mărcilor (nr. 38-XVI, 29 februarie 2008). 363. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția soiurilor de plante (nr. 1673-IV, 29 mai 2008). 364. Lege privind protecția soiurilor de plante (nr. 39-XVI, 29 februarie 2008). 365. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1680-IV, 2 iunie 2008). 366. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 89-XVI, 24 aprilie 2008). 367. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1681-IV, 2 iunie 2008). 368. Lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 108-XVI, 16 mai 2008). 369. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 1676-IV, 30 mai 2008). 370. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 111-XVI, 16 mai 2008). 371. Hotărîre privind numiri în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 119-XVI, 29 mai 2008). 372. Hotărîre de respingere a proiectului de Lege privind importul unei unități de transport pentru sistemul sănătății (nr. 126-XVI, 29 mai 2008). 373. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1677-IV, 30 mai 2008). 374. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir DIDILICĂ (nr. 1678-IV, 30 mai 2008). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 7. Hotărîre asupra excepției de neconstituționalitate a prevederii pct. 3) alin. (1) art. 401 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 9, 20 mai 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 13. Hotărîre privind raportul asupra auditului de atestare a rapoartelor financiare ale Agenției Relații Funciare și Cadastru pe anul 2007 (nr. 15, 17 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova645. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 649, 30 mai 2008). 646. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 650, 30 mai 2008). 647. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra unor proiecte de acorduri de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, ministru al finanțelor (nr. 651, 30 mai 2008). 648. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii privind modificarea art. 2 al Legii nr. 154-XVI din 5 iulie 2007 privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (nr. 653, 30 mai 2008). 649. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la veterani nr. 190-XV din 8 mai 2003 (nr. 654, 30 mai 2008). 650. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2007 (nr. 655, 30 mai 2008). 651. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Educației și Tineretului (nr. 656, 2 iunie 2008). 652. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 69 din 27 ianuarie 2003 (nr. 657, 2 iunie 2008). 653. Hotărîre pentru completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1316 din 29 noiembrie 2007 (nr. 658, 2 iunie 2008). 654. Hotărîre cu privire la modificarea destinației terenurilor (nr. 659, 2 iunie 2008). 655. Hotărîre cu privire la Programul național de abilitare economică a tinerilor (nr. 664, 3 iunie 2008). 656. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Alexandru GOZUN (nr. 667, 4 iunie 2008).657. Dispoziție (nr. 49-d, 29 mai 2008). 658. Dispoziție (nr. 50-d, 29 mai 2008). 659. Dispoziție (nr. 52-d, 2 iunie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 303. Ordin cu privire la unele măsuri de ameliorare genetică a taurinelor prin metoda însămînțării artificiale (nr. 101, 21 mai 2008). Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova 304. Ordin cu privire la introducerea unor Modificări în ordinul Serviciului Vamal nr. 195-O din 22.10.2004 (nr. 213-O, 28 mai 2008). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 305. Ordin privind aprobarea modificărilor la ordinul nr. 128 din 29 iunie 2006 Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA cu modificările ulterioare (nr. 162, 29 mai 2008). 306. Ordin privind modificarea ordinului IFPS nr. 187 din 27.09.2006 (nr. 166, 30 mai 2008). 307. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderii de stat și dividendelor calculate în funcție de rezultatele activității societății pe acțiuni (nr. 168, 2 iunie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare308. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic la Agenția Națională ARCA și membrii săi (nr. 21/2, 20 mai 2008).309. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic la Compania Fiduciară a Feroviarilor S.A. (nr. 22/5, 22 mai 2008). 310. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2007 (nr. 23/1, 29 mai 2008). 311. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/2, 29 mai 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte