Nr. 103-105 13.06.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova386. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1693-IV, 9 iunie 2008).387. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 301-XVI, 27 decembrie 2007). 388. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la probațiune (nr. 1688-IV, 5 iunie 2008).389. Lege cu privire la probațiune (nr. 8-XVI, 14 februarie 2008).390. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției (nr. 1689-IV, 5 iunie 2008). 391. Lege cu privire la prevenirea și combaterea corupției (nr. 90-XVI, 25 aprilie 2008). 392. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 3 din Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 1694-IV, 9 iunie 2008). 393. Lege pentru completarea articolului 3 din Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 100-XVI, 15 mai 2008). 394. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1692-IV, 5 iunie 2008). 395. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 113-XVI, 22 mai 2008). 396. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la distribuirea semnalelor purtătoare de programe transmise prin satelit (nr. 1684-IV, 4 iunie 2008). 397. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la distribuirea semnalelor purtătoare de programe transmise prin satelit (nr. 117-XVI, 22 mai 2008). 398. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 308-XVI din 26 octombrie 2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la contractul de transport internațional auto de pasageri și bagaje (CVR) (nr. 1691-IV, 5 iunie 2008). 399. Lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 308-XVI din 26 octombrie 2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la contractul de transport internațional auto de pasageri și bagaje (CVR) (nr. 118-XVI, 22 mai 2008). 400. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 13 al Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 1697-IV, 9 iunie 2008). 401. Lege pentru completarea articolului 13 al Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 124-XVI, 29 mai 2008). 402. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la asigurarea cu pensii a persoanelor eliberate din serviciul militar, membrilor familiilor lor și alte modalități ale protecției lor sociale (nr. 1698-IV, 9 iunie 2008). 403. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la asigurarea cu pensii a persoanelor eliberate din serviciul militar, membrilor familiilor lor și alte modalități ale protecției lor sociale (nr. 125-XVI, 29 mai 2008). 404. Decret privind numirea domnului Ilie TELEȘCU în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova pentru programele umanitare (nr. 1695-IV, 9 iunie 2008). 405. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Lina BANTОȘ (nr. 1696-IV, 9 iunie 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 14. Hotărîre privind raportul asupra formării și executării bugetului comunei Răculești, raionul Criuleni, în perioada anilor 2006-2007 (nr. 16, 22 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 670. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007 (nr. 668, 5 iunie 2008). 671. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 672, 6 iunie 2008).672. Hotărîre cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2008 în instituțiile de învățămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate și secundar profesional (NULL, 6 iunie 2008).673. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 674, 6 iunie 2008). 674. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 28 aprilie 1993 (nr. 676, 6 iunie 2008). 675. Hotărîre cu privire la desfășurarea Concursului național Cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată localitate (nr. 678, 6 iunie 2008). 676. Hotărîre privind retragerea din Parlament a proiectului de lege cu privire la completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 679, 9 iunie 2008). 677. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 258 din 5 martie 2008 (nr. 680, 9 iunie 2008). 678. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la asigurarea construcției unui penitenciar (nr. 681, 9 iunie 2008). 679. Hotărîre cu privire la înființarea Concernului Vitis-Moldova (nr. 682, 9 iunie 2008). 680. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 683, 9 iunie 2008). 681. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 684, 9 iunie 2008). 682. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 685, 9 iunie 2008). 683. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind Curtea de Conturi (nr. 686, 9 iunie 2008). 684. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind anularea dobînzii și penalității calculate Societății pe Acțiuni Combinatul de Colectare și Prelucrare a Cerealelor din Fălești (nr. 687, 9 iunie 2008).. 685. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea la lucrările ședinței Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (or. Minsk, 23 mai 2008) (nr. 688, 10 iunie 2008). 686. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatolie ȚURCAN (nr. 694, 11 iunie 2008) 687. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Victor CUHAL (nr. 695, 11 iunie 2008) 688. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Nicolae TARAN (nr. 696, 11 iunie 2008) 689. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.206 din 25 februarie 2008 (nr. 697, 11 iunie 2008)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova 317. Ordin referitor la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru anul de studii 2008-2009 (nr. 276, 29 aprilie 2008). Acte ale Biroului Național de Statistică 318. Indicii prețurilor de consum al populației. Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare319. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea reorganizării asigurătorului/reasigurătorului (nr. 14/7, 10 aprilie 2008). 320. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind transferul portofoliului de asigurare (nr. 14/8, 10 aprilie 2008). 321. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 25/6, 9 iunie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 322. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Tătărești, raionul Cahul (nr. 1694, 3 iunie 2008). 323. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hincăuți nr. 16/20, raionul Edineț (nr. 1697, 3 iunie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte