Nr. 247-255 05.08.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

520. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2240-VII, 28 iulie 2016)

521. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 118, 2 iunie 2016)

522. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2242-VII, 28 iulie 2016)

523. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 122, 2 iunie 2016)

524. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 2246-VII, 29 iulie 2016)

525. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 169, 15 iulie 2016)

526. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 2245-VII, 29 iulie 2016)

527. Lege privind scutirea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 171, 15 iulie 2016)

528. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2015 (nr. 172, 21 iulie 2016)

529. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2015 (nr. 173, 21 iulie 2016)

530. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2015 (nr. 174, 21 iulie 2016)

531. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 99 din 14 mai 2015 privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale și elaborarea proiectului de lege privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova (nr. 189, 22 iulie 2016)

532. Hotărîre privind numirea în funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 202, 29 iulie 2016)

533. Hotărîre cu privire la încetarea mandatului de Preşedinte al Curţii de Conturi (nr. 203, 29 iulie 2016)

534. Hotărîre cu privire la încetarea mandatului de membru al Curţii de Conturi (nr. 204, 29 iulie 2016)

535. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 1 aprilie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 206, 29 iulie 2016)

536. Hotărîre privind numirea în funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi (nr. 213, 29 iulie 2016)

537. Hotărîre privind numirea în funcţia de membru al Curţii de Conturi (nr. 214, 29 iulie 2016)

538. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 216, 29 iulie 2016)

539. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Scoreni, raionul Străşeni (nr. 2232-VII, 27 iulie 2016)

540. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Pojăreni, raionul Ialoveni (nr. 2233-VII, 27 iulie 2016)

541. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova (nr. 2234-VII, 27 iulie 2016)

542. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 2235-VII, 27 iulie 2016)

543. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania în domeniul securității sociale (nr. 2244-VII, 29 iulie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

64. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 46g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 47 alin. (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (termenul depunerii cererii de strămutare) (nr. 26, 29 aprilie 2016)

65. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 50g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 900 din Codul civil (contractul de locațiune) (nr. 29, 29 aprilie 2016)

66. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 68g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 331 alin. (1) şi articolul 362 alin. (2) din Codul de procedură penală (asigurarea prezenţei martorilor în şedinţa de judecată) (nr. 31, 14 iunie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015 (nr. 17, 23 iunie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

996. Hotărîre cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016 (nr. 910, 25 iulie 2016)

997. Hotărîre privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii (nr. 913, 25 iulie 2016)

998. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu (nr. 914, 25 iulie 2016)

999. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (nr. 915, 26 iulie 2016)

1000. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală (nr. 916, 26 iulie 2016)

1001. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1003 din 10 decembrie 2014 (nr. 917, 27 iulie 2016)

1002. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.88 din 6 februarie 2014 (nr. 918, 27 iulie 2016)

1003. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Autorităţii Aeronautice Civile pe anul 2016 (nr. 919, 27 iulie 2016)

1004. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 (nr. 920, 27 iulie 2016)

1005. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 926, 27 iulie 2016)

1006. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 927, 29 iulie 2016)

1007. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții privind înființarea și acordarea privilegiilor și imunităților Reprezentanței Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 24 aprilie 2015 (nr. 928, 29 iulie 2016)

1008. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la declararea anului 2017 Anul Nicolae Testemiţanu (nr. 929, 29 iulie 2016)

1009. Hotărîre cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2016-2017 (nr. 930, 29 iulie 2016)

1010. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 931, 29 iulie 2016)

1011. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 932, 29 iulie 2016)

1012. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la angajarea în cîmpul muncii a soţilor/soţiilor agenţilor misiunilor oficiale ale fiecărui stat în celălalt stat, întocmit la Paris la 27 mai 2016 (nr. 933, 29 iulie 2016)

1013. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului, întocmit la Leipzig la 19 mai 2016, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind transporturile rutiere internaţionale de pasageri şi mărfuri, semnat la Copenhaga la 26 mai 1998 (nr. 934, 29 iulie 2016)

1014. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 118 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 935, 29 iulie 2016)

1015. Hotărîre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 (nr. 936, 29 iulie 2016)

1016. Hotărîre cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 3 martie 2016 (nr. 937, 29 iulie 2016)

1017. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele-cheie (nr. 938, 29 iulie 2016)

1018. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică (nr. 939, 29 iulie 2016)

1019. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 (nr. 940, 29 iulie 2016)

1020. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1019 din 10 decembrie 2014 (nr. 941, 29 iulie 2016)

1021. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012 (nr. 942, 29 iulie 2016)

1022. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (nr. 943, 1 august 2016)

1023. Hotărîre privind scutirea Întreprinderii de Stat „MoldATSA” de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2015 (nr. 944, 1 august 2016)

1024. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 945, 1 august 2016)

1025. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 946, 1 august 2016)

1026. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (a doua finanţare adiţională) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă”, semnat la Chişinău la 8 iulie 2016 (nr. 947, 2 august 2016)

1027. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 (nr. 949, 3 august 2016)

1028. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 950, 3 august 2016)

1029. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor CEREVATÎI (nr. 951, 3 august 2016)

1030. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 21 decembrie 2012 (nr. 952, 3 august 2016)

1031. Dispoziţie (nr. 108-d, 1 august 2016)

1032. Dispoziţie (nr. 109-d, 1 august 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1248. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 99, 21 iulie 2016)

1249. Ordin cu privire la modificarea ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 (nr. 100, 22 iulie 2016)

1250. Ordin cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare (nr. 105, 28 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1251. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții CP G.03.01:2016 „Sisteme de epurare biologică naturală a apelor uzate comunale în filtre plantate cu macrofite (fitofiltre)” (nr. 96, 21 iulie 2016)

1252. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732040 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare” (nr. 97, 26 iulie 2016)

1253. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732041 Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare” (nr. 98, 26 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1254. Ordin pentru asigurarea încasării vinietei și desemnarea punctelor autorizate de achitare a acesteia (nr. 162, 25 iulie 2016, nr. 101, 25 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1255. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 500, 22 iunie 2016)

1256. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 501, 22 iunie 2016)

1257. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 502, 22 iunie 2016)

1258. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 503, 22 iunie 2016)

1259. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 504, 22 iunie 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1260. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 77, 25 iulie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1261. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.4 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 227-O, 30 iunie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1262. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de Societatea pe acțiuni ”Bursa de Valori a Moldovei” (nr.38/1, 28 iulie 2016)

1263. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de Societatea de investiții ”VALINVEST” S.A. (nr.38/2, 28 iulie 2016)

1264. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări ”ASTERRA GRUP” S.A. (nr.38/3, 28 iulie 2016)

1265. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări ”ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr.38/4, 28 iulie 2016)

1266. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor brokeri de asigurare și/sau reasigurare (nr.37/8-O, 22 iulie 2016)

1267. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BUSINESS CREDIT” (nr.37/9-O, 22 iulie 2016)

1268. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „MICROÎMPRUMUT” (nr.37/10-O, 22 iulie 2016)

1269. Ordonanţă privind aplicarea unor măsuri provizorii în activitatea Societății de registru „Registru-Corect” S.A. (nr.37/15-O, 22 iulie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1270. Decizie cu privire la examinarea cererii Asociaţiei Obşteşti „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA), a Asociaţiei Naţionale Copyright (ANCO) şi a Instituţiei Private „Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor” (CLAD) (nr. 18/104, 14 iulie 2016)

1271. Decizie cu privire la examinarea demersului preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor MICU, referitor la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a membrilor CSM şi a întregului sistem judecătoresc (nr. 18/109, 14 iulie 2016)

1272. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Hotărîre de Guvern privind supunerea spre aprobare a proiectului de Decret pentru semnarea Protocolului Opţional la Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (nr. 18/110, 14 iulie 2016)

1273. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile şi modificarea deciziilor nr. 14/68 şi 14/76 din 17 mai 2016 (nr. 18/111, 14 iulie 2016)

1274. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă, anunţat prin Decizia CCA nr. 14/77 din 17 mai 2016 (nr. 20/113, 29 iulie 2016)

1275. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 20/114, 29 iulie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1276. Hotărîre сu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 505/21, 19 iulie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1277. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13.09.2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei fiscale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor (nr. 680, 28 iulie 2016)

Acte ale Serviciului de Stat de Arhivă

1278. Ordin cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului (nr. 57, 27 iulie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1279. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare și BC „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/8, 26 iulie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte