Nr. 107-109 20.06.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale PreședinteluiRepublicii Moldova416. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1705-IV,11 iunie 2008). 417. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 107-XVI, 16 mai 2008).............418. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1706-IV,11 iunie 2008). 419. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 109-XVI, 16 mai 2008). ...................420. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1710-IV, 12 iunie 2008).421. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tarifulvamal (nr. 110-XVI, 16 mai 2008). 422. Hotărîre cu privire la respingerea proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative(nr. 127-XVI, 5 iunie 2008). 423. Hotărîre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 135-XVI, 13 iunie 2008).424. Decret privind aprobarea uniformei și a însemnelor distinctive ale ofițerilor de informații și securitate(nr. 1709-IV, 12 iunie 2008). 425. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 1711-IV, 15 iunie 2008).426. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail VОLCU (nr. 1712-IV, 15 iunie 2008). .427. Decret privind eliberarea domnului Serghei COSTIN din funcția de judecător la Judecătoria Bender(nr. 1713-IV, 16 iunie 2008). 428. Decret privind eliberarea domnului Sergiu RADU din funcția de judecător la Judecătoria Orhei(nr. 1714-IV, 16 iunie 2008). 429. Decret privind eliberarea doamnei Tatiana BOȘNAC din funcția de judecător la Judecătoria Taraclia(nr. 1715-IV, 16 iunie 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova697. Hotărîre pentru aprobarea avizelor la unele proiecte de acte legislative (nr. 693, 11 iunie 2008). ........698. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 703, 13 iunie 2008).699. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe RUSNAC, Ambasador Extraordinar și Pleni potențiar alRepublicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al RepubliciiMoldova în Republica Malta prin cumul, cu reședința la Roma (nr. 704, 13 iunie 2008).700. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 707, 13 iunie 2008).701. Hotărîre privind edificarea în orașul Căușeni a monumentului domnitorului Țării Moldovei Ștefan cel Mareși Sfînt (1457-1504) (nr. 708, 13 iunie 2008). 702. Hotărîre privind edificarea în orașul Telenești a monumentului domnitorului Țării Moldovei Ștefan cel Mareși Sfînt (1457-1504) (nr. 709, 13 iunie 2008). 703. Hotărîre privind edificarea în satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia a monumentului în cinstea sătenilorcăzuți în cel de-al doilea război mondial (nr. 710, 13 iunie 2008). 704. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participareadomnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summit-ul Președinților din Statele EuropeiCentrale (Ohrid, Republica Macedonia, 2-3 mai 2008) (nr. 711, 13 iunie 2008).705. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participareadomnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la cel de-al XI-lea Summit al Șefilor de State și deGuverne al Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (Pomorie, Republica Bulgaria, 21 mai 2008)(nr. 712, 13 iunie 2008). 706. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a părții moldave a Comisiei interguvernamentalemoldo-azere pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 713, 13 iunie 2008). 707. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului conducătorilor agențiilornaționale de presă al C.S.I. și a expoziției foto mobile Țara mea (Chișinău, 9-13 octombrie 2008) (nr. 714,13 iunie 2008). 708. Hotărîre cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităților (nr. 715,16 iunie 2008). 709. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din25 septembrie 2006 (nr. 720, 16 iunie 2008).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare324. Hotărîre cu privire la aprobarea raportului general privind rezultatele lichidării Fondului de Investiții NemutualNespecializat Incom-Invest S.A. (nr. 26/1, 13 iunie 2008).Acte ale Comisiei Electorale Centrale325. Hotărîre cu privire la organizarea activității de recepționare și verificare a listelor de subscripție și aautenticității semnăturilor colectate de către membrii grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumuluirepublican constituțional (nr. 1715, 10 iunie 2008).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte