Nr. 110-111 24.06.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova430. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Luc Peter ENGELEN (nr. 1716-IV, 17 iunie 2008).431. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Tudor LOZAN (nr. 1717-IV, 18 iunie 2008). 432. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Anton CIBOTARI și Vasile VОRLAN (nr. 1718-IV, 18 iunie 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 15. Hotărîre privind Raportul asupra auditului regularității la Ministerul Justiției și la unele instituții de domeniu pe perioada anilor 2006-2007 (nr. 18, 29 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova710. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 692, 11 iunie 2008). 711. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 700, 13 iunie 2008). 712. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 701, 13 iunie 2008). 713. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 702, 13 iunie 2008). 714. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 705, 13 iunie 2008). 715. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 706, 13 iunie 2008). 716. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul privind al doilea credit destinat susținerii reducerii sărăciei în Republica Moldova SCRS-2) (nr. 716, 16 iunie 2008). 717. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului Național pentru standardele ocupaționale și certificare a competențelor profesionale (nr. 717, 16 iunie 2008). 718. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 (nr. 718, 16 iunie 2008). 719. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 721, 16 iunie 2008). 720. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice a lucrărilor de interes național de construcție a Portului Internațional Liber Giurgiulești (nr. 722, 17 iunie 2008). 721. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 815 din 2 august 2005 (nr. 723, 17 iunie 2008). 722. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 310-XVI din 27 decembrie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 724, 17 iunie 2008). 723. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 725, 17 iunie 2008). 724. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 726, 17 iunie 2008). 725. Dispoziție (nr. 56-d, 16 iunie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova 326. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la ordinea de eliberare a actelor juridice (nr. 125, 28 martie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 327. Hotărîre cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Cioropcani, raionul Ungheni, desfășurat la 8 iunie 2008 (nr. 1712, 10 iunie 2008). 328. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a dnei Zacrievschi Lilia, președinte al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hincăuți nr. 16/20, raionul Edineț (nr. 1714, 10 iunie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte