Nr. 112-114 27.06.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova433. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal (nr. 1724-IV, 23 iunie 2008). 434. Lege cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal (nr. 105-XVI, 16 mai 2008).435. Hotărîre despre raportul Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2007 și despre informația Comisiei pentru drepturile omului a Parlamentului privind activitatea Centrului în perioada indicată (nr. 132-XVI, 12 iunie 2008). 436. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Serghei PYROZHKOV (nr. 1719-IV, 19 iunie 2008). 437. Decret privind numirea domnului Gheorghe RUSNAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Malta (nr. 1720-IV, 20 iunie 2008). 438. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Victor CHIRCA (nr. 1721-IV, 20 iunie 2008). 439. Decret privind instituirea medaliei Pentru Excelență (nr. 1722-IV, 23 iunie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova726. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova (nr. 1525, 29 decembrie 2007). 727. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 16 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 719, 16 iunie 2008). 728. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 727, 18 iunie 2008). 729. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Chișinău la 7 aprilie 2008 (nr. 728, 18 iunie 2008). 730. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la modificarea și completarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la activitatea de muncă și protecția socială a cetățenilor Republicii Moldova și ai Federației Ruse, încadrați în muncă în afara hotarelor statelor lor, semnată la Moscova la 27 mai 1993 (nr. 729, 19 iunie 2008).731. Hotărîre cu privire la participarea delegației moldovenești la Оntrunirea Grupului de lucru al Doamnelor Conducători (2-3 iunie 2008, Atena, Republica Elenă) (nr. 730, 19 iunie 2008). 732. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea art. 18 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 731, 19 iunie 2008). 733. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 732, 19 iunie 2008). 734. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Igor Dodon, prim-viceprim-ministru, ministru al economiei și comerțului (nr. 733, 19 iunie 2008).735. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Larisa Catrinici, ministru al sănătății (nr. 734, 19 iunie 2008).736. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Colegiului Ministerului Economiei și Comerțului (nr. 735, 19 iunie 2008). 737. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare suplimentară pentru al doilea Proiect de investiții și servicii rurale dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 736, 19 iunie 2008). 738. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de Finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare referitor la Proiectul Național de alimentare cu apă și canalizare, semnat la Chișinău la 2 iunie 2008 (nr. 737, 19 iunie 2008). 739. Hotărîre pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă și oficiile stare civilă, precum și a Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (nr. 738, 20 iunie 2008). 740. Hotărîre privind instalarea în or. Briceni a bustului domnitorului Țării Moldovei Ștefan cel Mare și Sfînt (1457-1504) (nr. 739, 20 iunie 2008). 741. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Declarației Comune privind Instituirea Consiliului Regional de Cooperare, adoptate la Sofia la 27 februarie 2008 (nr. 740, 20 iunie 2008). 742. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Liniilor Directorii și Regulilor de Procedură ale Inițiativei Central Europene, adoptate la Budapesta la 25 noiembrie 2000, revizuite la Sofia la 27 noiembrie 2007 (nr. 741, 20 iunie 2008). 743. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), adoptat la Gaborone, Botswana, la 30 aprilie 1983 (nr. 742, 20 iunie 2008).744. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Amendamentului la anexa B a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, adoptat la Nairobi la 17 noiembrie 2006 (nr. 743, 20 iunie 2008). 745. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acceptarea Amendamentului la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, inclusiv Anexa VII la aceasta, Geneva, 22 septembrie 1995 (nr. 744, 20 iunie 2008). 746. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Finlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 16 aprilie 2008 (nr. 745, 20 iunie 2008). 747. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 458-XV din 30 iulie 2001 (nr. 746, 20 iunie 2008).748. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 747, 20 iunie 2008).749. Hotărîre cu privire la eficientizarea activității Centrului pentru Drepturile Omului (nr. 748, 20 iunie 2008).750. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 749, 20 iunie 2008).751. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin GUZNAC, ministru al administrației publice locale (nr. 750, 20 iunie 2008).752. Hotărîre privind instalarea în or. Briceni a bustului poetului ucrainean Taras Șevcenko (nr. 751, 20 iunie 2008).753. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se oprează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 752, 20 iunie 2008).754. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1137 din 18 octombrie 2007 (nr. 754, 23 iunie 2008). 755. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 755, 23 iunie 2008). 756. Hotărîre cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieței, Metrologie și Protecție a Consumatorilor (nr. 757, 23 iunie 2008). 757. Hotărîre privind salarizarea personalului Instituției publice Enciclopedia Moldovei (nr. 759, 24 iunie 2008). 758. Hotărîre cu privire la optimizarea infrastructurii sferei științei și inovării din sectorul agroalimentar (nr. 761, 24 iunie 2008).759. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 148 din 14 februarie 2008 (nr. 763, 24 iunie 2008).760. Hotărîre cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (nr. 765, 24 iunie 2008). 761. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion APOSTOL (nr. 767, 25 iunie 2008). 762. Dispoziție (nr. 57-d, 16 iunie 2008). 763. Dispoziție (nr. 62-d, 23 iunie 2008). 764. Dispoziție (nr. 66-d, 25 iunie 2008). 765. Dispoziție (nr. 67-d, 25 iunie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova329. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor nr. 6 la Standardul Național de Contabilitate 5 Prezentarea rapoartelor financiare, nr. 2 la Standardul Național de Contabilitate 7 Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (nr. 61, 23 iunie 2008). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat330. Ordin privind aprobarea formularului dării de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) și a Instrucțiunii privind modul de completare și prezentare a acesteia (nr. 177, 23 iunie 2008).331. Ordin privind aprobarea anexei temporare la formularul tipizat al dării de seamă la impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2008 (nr. 178, 23 iunie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare332. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/1, 19 iunie 2008).333. Hotărîre cu privire la introducerea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mbiliare (nr. 27/2, 19 iunie 2008). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 334. Decizie cu privire la examinarea cererilor privind eliberarea autorizațiilor de retransmisie și a licenței de emisie (nr. 48, 27 mai 2008). 335. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie, eliberată întreprinderii CALCAN-PRO SRL din mun. Chișinău (nr. 49, 27 mai 2008). 336. Decizie despre unele modificări ale Regulamentului privind gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor (nr. 50, 27 mai 2008).337. Decizie despre modul de executare a Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008 cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz (surde) la emisiunile televizate de actualități (nr. 53, 27 mai 2008). Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control 338. Decizie (nr. 17-6/3-22/02-2008, 29 mai 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte