Nr. 117-119 04.07.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova452. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 1735-IV, 30 iunie 2008).453. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 34-XVI, 28 februarie 2008). 454. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția invențiilor (nr. 1736-IV, 30 iunie 2008). 455. Lege privind protecția invențiilor (nr. 50-XVI, 7 martie 2008). 456. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri (nr. 1743-IV, 30 iunie 2008). 457. Lege cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri (nr. 101-XVI, 15 mai 2008). 458. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1737-IV, 30 iunie 2008). 459. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 103-XVI, 16 mai 2008). 460. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 1732-IV, 27 iunie 2008). 461. Lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 131-XVI, 12 iunie 2008).462. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Tatiana BOȚOROVSCHI și domnului Dumitru ȚОRA (nr. 1733-IV, 27 iunie 2008).463. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Alexandr BILINCHIS (nr. 1734-IV, 28 iunie 2008). 464. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1738-IV, 30 iunie 2008). 465. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1739-IV, 30 iunie 2008). 466. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1742-IV, 30 iunie 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 17. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2007 în domeniile gospodăriei drumurilor, sănătății, științei și energeticii (nr. 17, 23 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova775. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru consolidarea managementului migrației și al sistemului de azil din Republica Moldova pe anii 2008-2009 (nr. 768, 27 iunie 2008). 776. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a sistemului arhivistic în anul 2008 (nr. 769, 27 iunie 2008). 777. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 62 alineatul (5) al Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 770, 30 iunie 2008).778. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2008 (nr. 771, 30 iunie 2008). 779. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 772, 30 iunie 2008).780. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 773, 30 iunie 2008). 781. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 774, 30 iunie 2008). 782. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional la Acordul privind colaborarea între guvernele statelor-membre GUUAM în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate și altor tipuri de crime grave, semnat la Ialta la 20 iulie 2002 (nr. 775, 30 iunie 2008). 783. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind prevenirea și combaterea infracțiunilor săvîrșite prin intermediul sistemelor informaționale (nr. 776, 30 iunie 2008).784. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul culturii și turismului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt (nr. 777, 30 iunie 2008). 785. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la schimbul de informație prealabilă privind mărfurile și mijloacele de transport, deplasate peste frontierele vamale ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 778, 30 iunie 2008). 786. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 611 din 28 iunie 2005 (nr. 786, 1 iulie 2008). 787. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 787, 1 iulie 2008). 788. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 18 aprilie 2008 (nr. 788, 1 iulie 2008). 789. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 789, 1 iulie 2008). 790. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 790, 1 iulie 2008). 791. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Viorel ZABOLOTNIC (nr. 802, 2 iulie 2008)792. Hotărîre cu privire la restabilirea în funcție a dlui Gheorghe RADU (nr. 803, 2 iulie 2008)793. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe RADU (nr. 804, 2 iulie 2008)794. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 805, 2 iulie 2008)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova 344. Ordin cu privire la abrogarea ordinului nr. 32 din 12.07.2000 (nr. 49, 25 iunie 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 345. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/2, 26 iunie 2008). 346. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Codreanca (nr. 28/3, 26 iunie 2008). 347. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a datelor aferente restructurării emisiunii de acțiuni plasate la înființarea Societății pe acțiuni Fregata (nr. 28/4, 26 iunie 2008).348. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/1, 27 iunie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 349. Hotărîre cu privire la respingerea propunerii de a efectua referendumul republican constituțional și anularea înregistrării grupului de inițiativă (nr. 1734, 24 iunie 2008). 350. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Iezărenii Vechi nr. 28/19, raionul Sîngerei (nr. 1735, 24 iunie 2008). 351. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Tătărești nr. 7/34, raionul Cahul (nr. 1736, 24 iunie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte