Nr. 120-121 08.07.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 467. Decret pentru promulgarea Legii privind abrogarea Legii nr. 245-XVI din 20 octombrie 2005 pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative (nr. 1747-IV, 2 iulie 2008). 468. Lege privind abrogarea Legii nr. 245-XVI din 20 octombrie 2005 pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative (nr. 129-XVI, 12 iunie 2008). 469. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 1745-IV, 2 iulie 2008). 470. Lege cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 134-XVI, 13 iunie 2008). 471. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului III adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind adoptarea emblemei distinctive suplimentare (nr. 1748-IV, 2 iulie 2008).472. Lege pentru ratificarea Protocolului III adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind adoptarea emblemei distinctive suplimentare (nr. 137-XVI, 19 iunie 2008). 473. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1740-IV, 30 iunie 2008). 474. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1741-IV, 30 iunie 2008).475. Decret privind eliberarea domnului Eduard BONDARENCO din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Vulcănești (nr. 1746-IV, 2 iulie 2008).476. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Alexandra DANILENCO (nr. 1749-IV, 2 iulie 2008). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 8. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității art. 8 alin. (5) din Legea nr. 787-XIII din 26.03.1996 Cu privire la resursele materiale secundare și a Hotărîrii Guvernului nr. 1284 din 02.10.2002 Despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului pentru obținerea licenței de comercializare a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum și exportul acestora (nr. 2, 1 iulie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova795. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 484-XV din 28 septembrie 2001 pentru ratificarea parțială a Cartei sociale europene revizuite (nr. 779, 30 iunie 2008). 796. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, ministru al finanțelor (nr. 780, 30 iunie 2008).797. Hotărîre cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor Fondului pentru realizarea Programului național de elaborare a reglementărilor tehnice pe anul 2008 (nr. 781, 1 iulie 2008). 798. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 782, 1 iulie 2008). 799. Hotărîre cu privire la depunerea unei contribuții financiare voluntare la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) (nr. 783, 1 iulie 2008).800. Hotărîre cu privire la implementarea în anul 2007 a Strategiei de susținere a dezvoltării comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2007-2009 (nr. 784, 1 iulie 2008). 801. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 785, 1 iulie 2008).802. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 791, 1 iulie 2008).803. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea la Summit-ul șefilor de stat al Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM (30 iunie 3 iulie 2008, or. Batumi, Georgia) (nr. 792, 1 iulie 2008). 804. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Muntenegrului (nr. 793, 1 iulie 2008). 805. Hotărîre cu privire la transmiterea unui hangar metalic (nr. 794, 1 iulie 2008). 806. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea devizului de cheltuieli al Curții Supreme de Justiție, instanțelor judecătorești și Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2009 (nr. 795, 1 iulie 2008). 807. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 796, 2 iulie 2008). 808. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 798, 2 iulie 2008). 809. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 30 septembrie 2005 (nr. 799, 2 iulie 2008).810. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 800, 2 iulie 2008).811. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 808, 2 iulie 2008).812. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 809, 2 iulie 2008).813. Hotărîre cu privire la vînzarea-cumpărarea unui teren proprietate publică (nr. 826, 4 iulie 2008). 814. Hotărîre cu privire la modificarea destinației terenurilor (nr. 829, 4 iulie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 352. Informație (nr. 17-2/2-02/1-2174)46, 23 iunie 2008). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 353. Decizie cu privire la examinarea cererilor privind eliberarea autorizației de retransmisie pentru О.M. SUN Communications SRL și a licenței de emisie pentru Bursa Imobiliară LARA SRL (nr. 56, 16 iunie 2008). 354. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie și a autorizațiilor de retransmisie (nr. 57, 16 iunie 2008). 355. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor Art. 7. Echilibrul și pluralismul politico-social (nr. 61, 16 iunie 2008). 356. Decizie cu privire la respectarea condițiilor de difuzare a publicității în serviciile de programe TV (nr. 62, 16 iunie 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 357. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la eliberarea certificatului de calificare a auditorului bancar (nr. 114, 26 iunie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte