Nr. 122-124 11.07.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 477. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 143-XVI, 27 iunie 2008). 478. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 147-XVI, 3 iulie 2008). 479. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercițiul bugetar 2007 (nr. 148-XVI, 3 iulie 2008). 480. Hotărîre privind acordarea concediului de odihnă deputaților în Parlament (nr. 157-XVI, 4 iulie 2008). 481. Hotărîre asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2007 (nr. 159-XVI, 4 iulie 2008). 482. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Sava BОCU (nr. 1750-IV, 3 iulie 2008). 483. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Piotr COJUHARI și doamnei Valentina ZAPOROJCENCO (nr. 1751-IV, 3 iulie 2008).484. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Oleg CIOCOI și Iurie BIRIUCOV (nr. 1752-IV, 3 iulie 2008).485. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 1753-IV, 3 iulie 2008). 486. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1044-IV din 26 martie 2007 (nr. 1754-IV, 3 iulie 2008). 487. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului Șefilor de Stat al Comunității Statelor Independente privind Regulile de procedură ale Consiliului șefilor de stat, Consiliului șefilor de Guvern, Consiliului miniștrilor afacerilor externe și Consiliului Economic ale Comunității Statelor Independente (nr. 1755-IV, 7 iulie 2008).Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 9. Hotărîre pentru controlul constituționalității Legii nr. 90-XVI din 5 aprilie 2007 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 10, 3 iulie 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 18. Hotărîre privind raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei și Comerțului pe anul 2007 (nr. 22, 19 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova815. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 797, 2 iulie 2008).816. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (nr. 806, 2 iulie 2008). 817. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita doamnei Zinaida GRECEANОI, Prim-ministru, în Federația Rusă (Moscova, 20 iunie 2008) (nr. 810, 3 iulie 2008). 818. Hotărîre cu privire la reconstrucția edificiului Teatrului Eugene Ionesco (nr. 811, 4 iulie 2008). 819. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 812, 4 iulie 2008). 820. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituțiile ce asigură detenția persoanelor (nr. 813, 4 iulie 2008).821. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru finanțarea în anul 2008 a cheltuielilor privind tratamentul persoanelor neasigurate afectate de maladii social-condiționate cu impact major asupra sănătății publice (nr. 814, 4 iulie 2008). 822. Hotărîre cu privire la transmiterea unei instituții (nr. 815, 4 iulie 2008).823. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în domeniul muncii, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003 (nr. 816, 4 iulie 2008). 824. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Acordul cu privire la recunoașterea reciprocă a dreptului de călătorie gratuită a invalizilor și participanților la Marele Război pentru Apărarea Patriei, precum și a persoanelor echivalate cu aceștia, din 12 martie 1993 (nr. 817, 4 iulie 2008).825. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 818, 4 iulie 2008).826. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al Serviciului convenții internaționale al Direcției politică și legislație fiscală a Ministerului Finanțelor (nr. 819, 4 iulie 2008).827. Hotărîre privind realizarea Programului național de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010 (perioada de referință - semestrul II al anului 2007 trimestrul I al anului 2008) (nr. 820, 4 iulie 2008).828. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 821, 4 iulie 2008). 829. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 822, 4 iulie 2008).830. Hotărîre privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilități (nr. 823, 4 iulie 2008).831. Hotărîre privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități (nr. 824, 4 iulie 2008). 832. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 825, 4 iulie 2008).833. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat pentru anii 2009-2011 (nr. 827, 4 iulie 2008).834. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la construcția unui cămin pentru Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. 828, 4 iulie 2008).835. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1349 din 16 octombrie 2002 (nr. 830, 4 iulie 2008).836. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului exportului temporar al mărfurilor (nr. 831, 7 iulie 2008).837. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 172 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 832, 7 iulie 2008).838. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru modernizarea și eficientizarea protecției fizice a obiectivelor de importanță vitală și a celor ce prezintă pericol sporit contra unor eventuale atacuri teroriste pe anii 2008-2010 (nr. 833, 7 iulie 2008). 839. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la condamnarea Marii Оnfometări (Holodomor) din anii 1932-1933 din Ucraina (nr. 836, 7 iulie 2008). 840. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Decizia Consiliului șefilor de state ale CSI privind Consiliul interstatal al conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele-membre ale Comunității Statelor Independente, adoptată la Kazan la 26 august 2005 (nr. 837, 7 iulie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova 358. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea conformității acestora (nr. 56, 26 iunie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 359. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/3, 3 iulie 2008). 360. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Universcom (nr. 30/4, 3 iulie 2008). 361. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară de achiziționare a obligațiunilor Societății pe acțiuni Hidroinpex (nr. 30/5, 3 iulie 2008). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 362. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie pentru INTERMEDIA SRL (nr. 63, 25 iunie 2008). 363. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie, eliberate întreprinderii Elecservice-prim SRL din mun. Bălți pentru studioul TV prin cablu ESP din aceeași localitate (nr. 68, 25 iunie 2008). 364. Decizie cu privire la serviciile de programe difuzate de canalul TV Бîåц (Federația Rusă) (nr. 69, 25 iunie 2008). 365. Decizie cu privire la modificarea Deciziei Cu privire la relațiile contractuale de locațiune dintre distribuitorii de servicii audiovizuale nr. 14 din 12 februarie 2008 (nr. 70, 25 iunie 2008). Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 366. Decizie

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte