Nr. 125-126 15.07.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 488. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (nr. 1756-IV, 8 iulie 2008). 489. Lege pentru modificarea și completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (nr. 120-XVI, 29 mai 2008). 490. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1757-IV, 8 iulie 2008). 491. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 139-XVI, 20 iunie 2008). 492. Decret privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova (nr. 1758-IV, 9 iulie 2008). 493. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Konstantin PAWLJUK (nr. 1759-IV, 9 iulie 2008). 494. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1347-IV din 23 octombrie 2007 (nr. 1761-IV, 9 iulie 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 19. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 34, 29 mai 2008). 20. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice și respectării garanțiilor guvernamentale pentru creditele interne și externe în perioada anului 2007 (nr. 35, 29 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova841. Hotărîre cu privire la Sistemul informațional integrat al Serviciului Grăniceri (nr. 834, 7 iulie 2008). 842. Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind autorizarea activităților legate de obținerea, testarea, utilizarea și comercializarea organismelor modificate genetic (nr. 839, 9 iulie 2008).843. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1196 din 4 noiembrie 2004 (nr. 840, 9 iulie 2008).844. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului (nr. 841, 9 iulie 2008).845. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind constituirea Rezervației istorico-culturale și natural-peisagistice Orheiul Vechi (nr. 842, 9 iulie 2008).846. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2008-2009 (nr. 843, 9 iulie 2008).847. Dispoziție (nr. 68-d, 30 iunie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Biroului Național de Statistică 367. Indicii prețurilor de consum al populațieiActe ale Administrației de Stat a Aviației Civile 368. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 la Reglementările aeronautice civile RAC-APL 3 Autorizarea personalului aeronautic (cerințe medicale) (nr. 56/GEN, 7 iulie 2008).369. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor aeronautice civile RAC-ANSPC-Certificarea furnizorului de servicii de navigație aeriană (nr. 57/GEN, 7 iulie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte