Nr. 127-130 18.07.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 495. Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea valutară (nr. 1760-IV, 9 iulie 2008). 496. Lege privind reglementarea valutară (nr. 62-XVI, 21 martie 2008). 497. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1762-IV, 10 iulie 2008). 498. Lege pentru completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 144-XVI, 27 iunie 2008). 499. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1763-IV, 10 iulie 2008). 500. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 145-XVI, 27 iunie 2008). 501. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 1764-IV, 11 iulie 2008). 502. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 149-XVI, 3 iulie 2008). 503. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul privind al doilea credit destinat susținerii reducerii sărăciei în Republica Moldova CSRS-2) (nr. 1772-IV, 14 iulie 2008).504. Lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul privind al doilea credit destinat susținerii reducerii sărăciei în Republica Moldova CSRS-2) (nr. 150-XVI, 3 iulie 2008). 505. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 1767-IV, 11 iulie 2008). 506. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 151-XVI, 3 iulie 2008). 507. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea dobînzii și penalității calculate Societății pe Acțiuni Combinatul de Colectare și Prelucrare a Cerealelor din Fălești (nr. 1773-IV, 15 iulie 2008). 508. Lege privind anularea dobînzii și penalității calculate Societății pe Acțiuni Combinatul de Colectare și Prelucrare a Cerealelor din Fălești (nr. 152-XVI, 3 iulie 2008). 509. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 15 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1769-IV, 11 iulie 2008). 510. Lege pentru completarea articolului 15 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 161-XVI, 9 iulie 2008). 511. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1768-IV, 11 iulie 2008). 512. Lege privind modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 162-XVI, 9 iulie 2008). 513. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 1765-IV, 11 iulie 2008). 514. Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 165-XVI, 9 iulie 2008). 515. Decret pentru promulgarea Legii privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului (nr. 1774-IV, 15 iulie 2008). 516. Lege privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului (nr. 188-XVI, 10 iulie 2008). 517. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 310-XVI din 27 decembrie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 156-XVI, 4 iulie 2008). 518. Hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 160-XVI, 9 iulie 2008). 519. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 88-XVI din 13 mai 2005 privind desemnarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în unele organizații parlamentare internaționale (nr. 169-XVI, 9 iulie 2008). 520. Hotărîre asupra proiectului Codului contravențional (nr. 171-XVI, 9 iulie 2008). 521. Hotărîre cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale postconflict cu caracter umanitar din Irak (nr. 189-XVI, 10 iulie 2008). 522. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Tudor CTITOR (nr. 1766-IV, 11 iulie 2008). 523. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Victor STEPANIUC (nr. 1770-IV, 13 iulie 2008).524. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Iurie TULEI (nr. 1771-IV, 14 iulie 2008).525. Decret privind numirea domnului Igor BODORIN în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1775-IV, 15 iulie 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova848. Hotărîre privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificarea strategică (nr. 838, 9 iulie 2008). 849. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de hotărîre a Parlamentului și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 845, 9 iulie 2008). 850. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 458-XV din 30 iulie 2001 (nr. 846, 9 iulie 2008). 851. Hotărîre cu privire la crearea Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane (nr. 847, 11 iulie 2008). 852. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la lucrările Forumului Economic Internațional și la Reuniunea informală a șefilor de state ale C.S.I. (Sankt Petersburg, Federația Rusă, 7 iunie 2008) (nr. 856, 11 iulie 2008). 853. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 857, 14 iulie 2008).854. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 858, 14 iulie 2008).855. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru protecția porcinelor destinate creșterii și îngrășării (nr. 859, 14 iulie 2008). 856. Hotărîre privind atribuirea unui teren de pămînt în vederea construcției unui cămin studențesc pentru Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. 860, 14 iulie 2008). 857. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 861, 14 iulie 2008). 858. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 862, 14 iulie 2008). 859. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Sergiu RAȚĂ (nr. 866, 16 iulie 2008). 860. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion STURZU (nr. 867, 16 iulie 2008). 861. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Petru PLOP (nr. 868, 16 iulie 2008). 862. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Valeriu HОNCU (nr. 869, 16 iulie 2008). 863. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CALIN Nicolae (nr. 871, 16 iulie 2008). 864. Dispoziție (nr. 72-d, 10 iulie 2008).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 370. Hotărîre cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale (nr. 293, 8 iulie 2008). 371. Informație (nr. 04-2/1416, 8 iulie 2008). 372. Hotărîre cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de gaze naturale (nr. 294, 15 iulie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 373. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/1, 10 iulie 2008). 374. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Trita (nr. 31/2, 10 iulie 2008).Acte ale Comisiei Electorale Centrale 375. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a dlui Viziru Ion, președinte al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Iezărenii Vechi nr. 28/19, raionul Sîngerei (nr. 1766, 8 iulie 2008). 376. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a dnei Romanenco Irina, președinte al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Tătărești nr. 7/34, raionul Cahul (nr. 1767, 8 iulie 2008). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 377. Informație privind licențele eliberate în primul semestru al anului 2008

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte