Nr. 131-133 22.07.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 21. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercițiul bugetar 2007 (nr. 41, 13 iunie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova865. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 848, 11 iulie 2008). 866. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 849, 11 iulie 2008). 867. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 850, 11 iulie 2008). 868. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerț liber a unor mărfuri (nr. 851, 11 iulie 2008). 869. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (nr. 852, 11 iulie 2008). 870. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 14 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 853, 11 iulie 2008). 871. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 854, 11 iulie 2008).872. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la cea de-a X-a Reuniune a Consiliului de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 27 mai 2008) (nr. 855, 11 iulie 2008). 873. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 863, 14 iulie 2008). 874. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 5 iunie 2007 (nr. 864, 14 iulie 2008).875. Hotărîre privind unele măsuri de executare a Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (nr. 865, 15 iulie 2008). 876. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 206 din 25 februarie 2008 (nr. 873, 17 iulie 2008). 877. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie ȚURCAN (nr. 874, 18 iulie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Administrației de Stat a Aviației Civile 378. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-AOC - Certificarea operatorilor aerieni (nr. 58/GEN, 11 iulie 2008).379. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-AOA - Autorizarea operatorilor aerieni (nr. 59/GEN, 11 iulie 2008). 380. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-MPL - Autorizarea personalului aeronautic din aviația civilă (specialiști de întreținere tehnică a aeronavelor) (nr. 60/GEN, 11 iulie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 381. Hotărîre privind aprobarea Normelor de prudență financiară a asociațiilor de economii și împrumut (nr. 17/8, 30 aprilie 2008). 382. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic pentru verificarea respectării prevederilor actelor legislative și normative privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă de către Compania de Asigurări DASC-PLUS S.R.L. (nr. 30/1, 3 iulie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte