Nr. 152-153 12.08.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii MoldovaActe ale Curții de Conturi a Republicii Moldova31. Hotărîre privind Raportul asupra rezultatelor auditului efectuat la Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și la unele instituții din subordine pe perioada anilor 2006-2007 (nr. 27, 23 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova935. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în instituțiile publice (nr. 906, 28 iulie 2008).936. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 927, 1 august 2008). 937. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere (nr. 928, 1 august 2008).938. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Centrul de Analiză a Tranzacțiilor Financiare al Republicii Indonezia privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului, semnat la Seul la 28 mai 2008 (nr. 929, 1 august 2008). 939. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul educației între Ministerul Educației și Tineretului din Republica Moldova și Ministerul Federal al Educației și Cercetării din Republica Federală Germania (nr. 930, 1 august 2008).940. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul educației între Ministerul Educației și Tineretului din Republica Moldova și Ministerul Educației și Culturii din Republica Ungară (nr. 931, 1 august 2008).941. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 932, 4 august 2008).942. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002 (nr. 933, 4 august 2008). 943. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor și studenților în instituțiile de învățămînt (nr. 934, 4 august 2008).944. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 936, 4 august 2008). 945. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 937, 4 august 2008). 946. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 938, 4 august 2008). 947. Hotărîre cu privire la modificarea destinației terenurilor (nr. 940, 4 august 2008). 948. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 946, 7 august 2008).949. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor și adulților - victime ale traficului de ființe umane, traficului ilegal de migranți, precum și a copiilor neînsoțiți (nr. 948, 7 august 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova 414. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Jucării. Cerințe de securitate (nr. 31, 11 aprilie 2008). 415. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor (nr. 32, 11 aprilie 2008). 416. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune (nr. 33, 11 aprilie 2008). Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova417. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 49, 31 iulie 2008). Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței418. Hotărîre (nr. DC-89, 3 iulie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare419. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societățile pe acțiuni a dărilor de seamă anuale (nr. 33/7, 17 iulie 2008). 420. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară a valorilor mobiliare de vînzare a acțiunilor emise de Banca Comercială MOBIASBANCA Groupe Societe Generale S.A. (nr.36/4, 31 iulie 2008). 421. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de procurare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Banca Comercială Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 36/5, 31 iulie 2008). 422. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară de procurare a valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni BTA nr. 6 (nr. 36/6, 31 iulie 2008). 423. Hotărîre cu privire la instituirea administrației provizorii Companiei de Asigurări ADARA-S S.R.L. (nr. 36/10, 31 iulie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale424. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție (nr. 1789, 22 iulie 2008). 425. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 1790, 22 iulie 2008). 426. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea membrilor reprezentanți ai concurenților electorali (nr. 1791, 22 iulie 2008). 427. Hotărîre pentru modificarea punctului 21 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora (nr. 1792, 22 iulie 2008). 428. Hotărîre pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri (nr. 1793, 22 iulie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte