Nr. 154-156 15.08.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii MoldovaActe ale Curții de Conturi a Republicii Moldova32. Hotărîre privind Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătății și unele instituții din subordine pe perioada anilor 2006-2007 (nr. 25, 23 mai 2008).33. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 (nr. 36, 6 iunie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova950. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control și combatere a gripei aviare (nr. 939, 4 august 2008). 951. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare și evidență a unităților de creștere a găinilor ouătoare (nr. 942, 6 august 2008). 952. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 947, 7 august 2008).953. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 949, 7 august 2008).954. Hotărîre pentru aprobarea tarifelor la serviciile poștale de bază prestate de Оntreprinderea de Stat Poșta Moldovei și filialele acesteia (nr. 950, 11 august 2008). 955. Hotărîre cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice și a condițiilor necesare pentru participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar din Irak (nr. 951, 11 august 2008). 956. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor (nr. 952, 11 august 2008).957. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord reprezentat de către Departamentul pentru Dezvoltare Internațională (DFID) pentru un proiect de susținere a dezvoltării regionale în Moldova și eliberarea deplinelor puteri domnului Valentin GUZNAC, ministru al administrației publice locale (nr. 953, 11 august 2008). 958. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu PUȘCUȚA, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 954, 11 august 2008). 959. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului privind Parteneriatul pentru Integrare Europeană între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania (nr. 955, 11 august 2008). 960. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea culturală, semnat la Tallinn la 3 aprilie 1996 (nr. 956, 11 august 2008). 961. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 2 iunie 2003 (nr. 957, 11 august 2008). 962. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectului-limită ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (nr. 971, 11 august 2008). 963. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educației și Tineretului (nr. 976, 12 august 2008). 964. Dispoziție (nr. 80-d, 11 august 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova429. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind circulația trenurilor și lucrările de manevră pe calea ferată din Moldova (nr. 93, 18 aprilie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare430. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociațiilor de economii și împrumut (nr. 15/11, 17 aprilie 2008). 431. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul participanților profesioniști al Societății cu răspundere limitată Vertexia-Manager (nr. 37/2, 7 august 2008). 432. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/5, 7 august 2008). 433. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări MOBIAS S.A. (nr. 36/7-O, 31 iulie 2008). 434. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări NOTABIL-POLIS S.R.L. (nr. 36/8-O, 31 iulie 2008). 435. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări ADARA-S S.R.L. (nr. 36/9-O, 31 iulie 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 436. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de instruire a funcționarilor electorali și educație civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013 (nr. 1765, 8 iulie 2008). 437. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor locale noi ale primarului comunei Hincăuți, raionul Edineț, desfășurate la 20 iulie 2008 (nr. 1785, 22 iulie 2008).. 438. Hotărîre cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Hincăuți, raionul Edineț (nr. 1786, 22 iulie 2008). 439. Hotărîre cu privire la înregistrarea simbolului electoral al Partidului Social Democrat la alegerile locale noi (nr. 1788, 22 iulie 2008). 440. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1736 din 24 iunie 2008 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Tătărești nr. 7/34, raionul Cahul (nr. 1794, 22 iulie 2008). 441. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a dnei Moroianu Angela, președinte al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Tătărești nr. 7/34, raionul Cahul (nr. 1795, 22 iulie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte